Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Affinity Networks

Våra olikheter för oss samman

En gemenskap som är öppen för alla och erbjuder en trygg plats där människor kan träffas och fritt dela med sig av sina identiteter, erfarenheter och de utmaningar de ställs inför på arbetsplatsen.

RESpect

RESpect är vårt initiativ för att skapa en inkluderande miljö för alla våra medarbetare.

Tillsammans arbetar vi för att säkerställa att våra talangprocesser är rättvisa, skapar medvetenhet i hela verksamheten, diversifierar vår personalstyrka och leveranskedja samt påverkar samhället positivt.

Nätverk

Våra nätverk stärker våra medarbetare och ger dem möjlighet att tala med beslutsfattare om frågor som är viktiga för dem.

Funktionsnedsättning

En inkluderande, säker och tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning, samt resurser och stöd för vårdare.

Läs mer

Kön

Jämställdhet och lika möjligheter för alla, så att alla kan nå sin personliga och yrkesmässiga potential.

Läs mer

Mångfald

Vi vill förstärka vår kultur av omtanke, öka medvetenheten och främja en arbetsplats där alla känner hörda och respekterade.

Läs mer

RiSE (HBTQ+)

En trygg gemenskap där medlemmar och allierade kan träffas, dela med sig av sina erfarenheter och bidra till någonting större.

Läs mer

Livslångt lärande

Få olika perspektiv genom att utmana åldersrelaterade hinder och främja förståelse mellan generationerna.

Läs mer

"Affinity Networks är medarbetarledda grupper av människor från hela RES, som förenas i sin passion för att göra vår arbetsplats mer inkluderande. De gör detta genom att bygga upp en gemensam förståelse för olika utmaningar och hinder som underrepresenterade grupper kan uppleva, och arbetar för att ta itu med dessa frågor för att förbättra inkluderingen".

Gavin McAlpine

Ordförande

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev