Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Digitala tjänster och lösningar

Anemo - lås upp kraften i din data

Optimerar produktionen, sänker driftskostnader och hanterar nätöverensstämmelse för vindkraft och solenergi.

Läs vår e-bok

Anemo Analytics

Frigör hela potentialen i din driftsdata med våra fjärrdiagnostiktjänster och verktyg för prestandaoptimering, specialanpassade för lands- och havsbaserad vindkraft och solenergi. Tack vare snabbheten och precisionen i den data som nu kan nås i realtid med Anemo Analytics, kan vi erbjuda förbättrad Annual Energy Production, minskade driftskostnader och färre stopp för dina tillgångar.

Processen

Vårt pragmatiska helhetsgrepp prioriterar både skapandet av kundvärde och kostnadseffektivitet vid val av analysverktyg och metoder för olika kundapplikationer.

1. Dataåtervinning

Våra programvaror för platsdataåtervinning erbjuder tillgång till utökad operativ data över dina tillgångar, utan behov av fysisk platsåtkomst. Vi delar en dedikerad och standardiserad arbtesprocedur som beskriver och vägleder den detaljerade dataåtervinningen.

2. Analys

Med hjälp av våra fysikbaserade analytiska modeller och interna domänkompetenser utför vi en komplett hälsokontroll av de förnybara tillgångarna. På så sätt genereras värdefulla insikter som bidrar till ett mer optimerat och kontrollerat beslutsfattande.

3. Implementering

Vi erbjuder genomförbara prestationsförbättringar som enkelt kan implementeras av ditt serviceteam eller serviceleverantör. Vi hjälper er självklart också med att säkerställa att förbättringarna ökar den övergripande prestandan.

4. Validering

Vi validerar alla genomförda prestandaförbättringar och bibehåller kontinuerlig övervakning för att identifiera eventuella möjligheter till förbättring.

5. Fjärrdiagnostik och support

Vi fungerar som en förlängning av ditt team och erbjuder kontinuerliga insikter från vår programvara, samt support för att optimera prestandan hos dina tillgångar.

Våra produkter och lösningar

Vår samling av egenutvecklade produkter och lösningar är skräddarsydda specifikt för att optimera dina vind- och soltillgångar.

AnemoLive

AnemoLive är fjärrverktyget för prestandaoptimering av vindparker. Installerat på över 2000 vindturbiner över hela världen ger AnemoLive dig tillgång till högfrekvent data för att stödja förbättrat predektivt underhåll och mer precisa beslutsprocesser, som ökar utbytet från dina tillgångar.

HelioLive

HelioLive erbjuder djupgående databaserad fakta för välgrundade beslut som förbättrar prestandan och sänker driftskostnaderna hos dina soltillgångar. Med enkelt genomförbara prestandaförbättringar minskar vi prestandaproblem och ökar integriteten samt tillgängligheten hos dina tillgångar.

AnemoLITE

Maximera värdet av dina vindparker med AnemoLITE. Perfekt anpassad för vindparker som fortfarande omfattas av garantin eller serviceavtalet erbjuder vi en kraftfull verktygslåda för att identifiera och prioritera förbättringar. En smidig process som hjälper dig att ta fram förslag och diskutera genomförbara åtgärder med din nuvarande serviceleverantör från ursprungstillverkaren.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev