Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Digitala produkter och lösningar

Digital innovation som optimerar prestandan

Våra digitala produkter och lösningar optimerar prestandan för vindkraft, solenergi, batterilagring och grön vätgas.

Kontakta oss

Digitala produkter och lösningar

Oavsett om det handlar om att öka säkerheten och driftskvaliteten, optimera prestandan, minimera avbrott eller förbättra datavisibiliteten, hanterar våra digitala lösningar det och frigör projektens fulla potential.

Fördelar

Upptäck fördelarna med våra digitala produkter och lösningar - för både enskilda tillgångar och hela projekt.

Förbättrat beslutsfattande

Minskade driftskostnader

Minimerad stilleståndstid

Förhindrat driftstopp

Optimerad prestanda

Förbättrad säkerhet

Upptäck våra digitala produkter och lösningar

Anemo Live - Vindkraft

Utnyttja driftdatans fulla potential i driftdata med våra diagnostiktjänster och prestandaoptimeringsverktyg för land- och havsbaserade vind- och solkraftverk. Optimera energiproduktionen, sänk driftskostnaderna och hantera nätkompatibiliteten.

Läs mer

AeroUp - Vindkraft

Förbättra bladens aerodynamik och öka den årliga energiproduktionen i turbinen med AeroUp. RES tar fram ett heltäckande paket och levererar de mest fördelaktiga uppgraderingarna baserat på den specifika vindparken. Vi levererar sedan vår skräddarsydda digitala TuneUp för att ytterligare förbättra energiproduktionen och säkerställa att hela potentialen hos de aerodynamiska uppgraderingarna uppnås.

Läs mer

Dynamisk girning - Vindkraft

Öka avkastningen från vindparken genom att i realtid optimera giren på turbinerna som en flotta snarare än varje turbin för sig. Turbinerna ökar avkastningen genom avancerade algoritmer som utnyttjar data från hela vindparken för att bättre mäta vindriktningen i realtid vid varje turbin. Turbinerna arbetar kollektivt för att styra uppströms vågor runt nedströms turbiner och nettoavkastningen ökar.

Optimering av växelriktare - Solenergi

Maximera produktionen från solcellsväxelriktarna och undvik samtidigt överhettningsproblem med vårt realtidsstyrsystem.

UNO - Alla tekniker

Uno är vår egen skräddarsydda, integrerade lösning som möjliggör hantering av förnybara tillgångar på effektivast möjliga sätt. Oavsett om det gäller drift och underhålls-data, tillgångsövervakning, PPA/Offtaker-information, hälsa och säkerhet, efterlevnadsdata, integrerad rapportering, ekonomi eller optimeringsinformation - vår UNO-plattform ger en helhetssyn på tillgångarnas prestanda. Med möjligheten att integrera sömlöst med andra system ger UNO oss en enda plats för att samla in och standardisera data och möjliggöra rapportering från en enda källa. Det möjliggör bättre, snabbare och mer exakt beslutsfattande för att få ut mesta möjliga prestanda.

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Prenumerera på vårt nyhetsbrev