Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Om oss

Hållbarhet

Vår hållbarhetsagenda driver positiv förändring genom att säkerställa att alla delar av vår verksamhet bidrar positivt till miljön, samhället och branschen.

Kontakta oss

Vår strategi

Vår vision är att alla ska ha tillgång till prisvärd koldioxidfri energi.

Den vägleder oss till att på innovativa sätt förändra hur energi produceras, lagras och används. Vi vill säkra en bättre framtid och förbättra livskvaliteten – för alla.

Miljö

Vi arbetar alltid för att maximera miljöfördelarna i såväl verksamheten som våra projekt, samtidigt som vi överträffar miljöbestämmelserna.

Socialt

Vi tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö, uppmuntrar våra medarbetares utveckling och skapar möjligheter för att bidra positivt till samhället.

Företag

Genom att kombinera långsiktigt strategiskt tänkande med fokuserat kortsiktigt agerande jobbar vi för hållbar tillväxt och skapar värde för alla våra intressenter.

Ansvarsfulla affärsmetoder är nyckeln i RES verksamhet. Det är vägledande för hur vi utvecklar, bygger, optimerar och förvaltar alla våra projekt.

Gavin McAlpine

Ordförande

Science Based Targets initiative (SBTi)

Åtagande att nå en nollvision i enlighet med SBTi:s mål för minskade utsläpp.

FN:s 2030-agenda

Vi fokuserar på de mål för hållbar utveckling som ligger i linje med våra strategiska mål.

Power for good

Vår globala portfölj omfattar just nu 24 GW förnybar energi, vilket kompenserar för mer än 23 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer om vår ESG-verksamhet och våra bidrag i vår senaste Power for Good-rapport. Där får du en översikt över vår strategi och verksamhet inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, samt över vad vårt företag och våra medarbetare har åstadkommit.

Ladda ner en rapport
Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, från de lösningar vi tillhandahåller till hur vi bedriver vår verksamhet. Det är hörnstenen i vår långvariga vision om att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd, koldioxidfri energi.

Paula Murphy

Chef för hållbarhet, marknadsföring och kommunikation

Ackreditering och utmärkelser

Våra prestationer har fått globalt erkännande.

Wind Investment Awards 2023

Onshore Developer of the Year

Wind Investment Awards 2022

D&I Winner UK

Young Professionals Green Energy Awards 2022

Culture Change Award

Global Offshore Wind Awards 2022

Performance and Reporting Transparency Finalist

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev