Våra kontor

Precis som vår verksamhet är vi verkligen globala – men stolta lokala. Hitta kontakt- och platsinformation för varje RES-kontor.

Kontakta oss
Om oss

Hållbarhet

Med vår hållbarhetsagenda driver vi positiv förändring genom att säkerställa att alla delar av vår verksamhet bidrar positivt till miljön, samhället och branschen.

Kontakta oss

Vår strategi

Vi har en tydlig vision om att alla ska ha tillgång till prisvärd, koldioxidfri energi.

Vår vision driver våra medarbetare till innovation och att förändra hur energi genereras, lagras och används. Den ligger också till grund för vår önskan om att förbättra livskvaliteten och säkra en bättre framtid för alla.

Miljö

Vi arbetar alltid för att maximera miljöfördelarna i såväl verksamheten som våra projekt, samtidigt som vi överträffar miljöbestämmelserna.

Socialt

Vi tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö, uppmuntrar våra medarbetares utveckling och skapar möjligheter för att bidra positivt till samhället.

Företag

Genom att kombinera långsiktigt strategiskt tänkande med fokuserat kortsiktigt agerande jobbar vi för hållbar tillväxt och skapar värde för alla våra intressenter.

Ansvarsfulla affärsmetoder är nyckeln i RES verksamhet. Det är vägledande för hur vi utvecklar, bygger, optimerar och förvaltar alla våra projekt.

Gavin McAlpine

Ordförande

Science Based Targets initiative (SBTi)

Åtagande att nå en nollvision i enlighet med SBTi:s mål för minskade utsläpp.

FN:s 2030-agenda

Vi fokuserar på de mål för hållbar utveckling som ligger i linje med våra strategiska mål.

Power for good

Vår globala portfölj omfattar just nu 22 GW förnybar energi, vilket kompenserar för mer än 23 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer om vår ESG-verksamhet och våra bidrag i vår senaste Power for Good-rapport. Där får du en översikt över vår strategi och verksamhet inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, samt över vad vårt företag och våra medarbetare har åstadkommit.

Ladda ner en rapport
Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, från de lösningar vi tillhandahåller till hur vi bedriver vår verksamhet. Det är hörnstenen i vår långvariga vision om att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd, koldioxidfri energi.

Paula Murphy

Chef för hållbarhet, marknadsföring och kommunikation

Ackreditering och utmärkelser

Våra prestationer har fått globalt erkännande.

Wind Investment Awards 2023

Onshore Developer of the Year

Wind Investment Awards 2022

D&I Winner UK

Young Professionals Green Energy Awards 2022

Culture Change Award

Global Offshore Wind Awards 2022

Performance and Reporting Transparency Finalist

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev