Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Om oss

Säkerhet

Säkerhet är centralt för oss, i alla delar av vår verksamhet.

Vår strategi

Säkerhet är viktigt och för oss betyder det att alla som jobbar för och med oss är trygga i sitt arbete varje dag. Vi prioriterar våra medarbetares säkerhet och hälsa och arbetar för en kultur som innebär ett skadefritt arbetsliv.

Evenemang med fokus på säkerhet

Tillsammans utforskar vi olika typer av säkerhetsfrågor.

Lagansvar

Flera olika säkerhetsmål integreras i den personliga utvecklingen och prestationsbedömningar.

Medarbetarundersökningar

Optimerar såväl HSQE-teamets som det interna säkerhetsarbetet.

Vi arbetar med alla olika teknologier för förnybar energi - vindkraft, solenergi, batterilagring och grön vätgas. Alla dessa teknologier genomgår betydande förändringar och var och en av dem har unika hälso- och säkerhetsutmaningar. Det är en prioritet för oss att vara proaktiva när det gäller att främja säkerheten i alla dessa teknologier.

Michael Sinclair-Williams

Global HSQE-direktör

Ledningssystem för HSQE

RES har ett integrerat ledningssystem med checklistor, inspektionsdokument och andra mallar som tillämpas i samtliga projekt.

Utbildning och utveckling

HSQE-avdelningen erbjuder onlineutbildningar, certifierade interna utbildare och läroplaner som är skräddarsydda för olika roller och ansvarsområden.

Vårt engagemang

Säkerhetsledarskap och säkerhetsprocesser övervakas noggrant och kontinuerligt, med stöd av vårt globala team för säkerhetsledarskap (SLT).

Vi mäter kontinuerligt våra säkerhetsresultat för att bedöma hur vi presterar. Vi förespråkar rapportering av både positiva och negativa händelser, för att kunna identifiera problem och förebygga incidenter och olyckor.

Att ta sig tid att anordna kvartalsvisa evenemang med fokus på säkerhet stärker vårt engagemang och ger våra team den kunskap och förståelse de behöver för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

John Rohde

VD, Nord- och Sydamerika

Utmärkelser och priser

Kontakta oss redan idag

Subscribe to our newsletter