Våra kontor

Precis som vår verksamhet är vi verkligen globala – men stolta lokala. Hitta kontakt- och platsinformation för varje RES-kontor.

Kontakta oss
Om oss

Säkerhet

Med hjälp av vår omsorgsfulla arbetskultur arbetar vi för att uppnå en säkerhetsnivå i världsklass.

Vår strategi

Säkerhet är av högsta vikt. Vi strävar efter att säkerställa att alla som arbetar för oss, och tillsammans med oss, går hem trygga varje dag.

Vår ambition är att fortsätta leverera förstklassiga hälso- och säkerhetsresultat, samtidigt som vi blickar framåt och utvecklar en nollskade-kultur.

Evenemang med fokus på säkerhet

Tillsammans utforskar vi olika typer av säkerhetsfrågor.

Medarbetarundersökningar

Bidrar till att optimera HSQE-teamets arbete och interna säkerhetskampanjer.

Lagansvar

Flera olika säkerhetsmål integreras i den personliga utvecklingen och prestationsbedömningar.

Vi arbetar med alla olika teknologier för förnybar energi - vindkraft, solenergi, batterilagring och grön vätgas. Alla dessa teknologier genomgår betydande förändringar och var och en av dem har unika hälso- och säkerhetsutmaningar. Det är en prioritet för oss att vara proaktiva när det gäller att främja säkerheten i alla dessa teknologier.

Michael Sinclair-Williams

Global HSQE-direktör

Ledningssystem för HSQE

RES har ett integrerat ledningssystem med checklistor, inspektionsdokument och andra mallar som tillämpas i samtliga projekt.

Utbildning och utveckling

HSQE-avdelningen erbjuder onlineutbildningar, certifierade interna utbildare och läroplaner som är skräddarsydda för olika roller och ansvarsområden.

Vårt engagemang

Säkerhetsledarskap och säkerhetsprocesser övervakas noggrant och kontinuerligt, med stöd av vårt globala team för säkerhetsledarskap (SLT).

Vi mäter kontinuerligt våra säkerhetsresultat för att bedöma hur vi presterar. Vi förespråkar rapportering av både positiva och negativa händelser, för att kunna identifiera problem och förebygga incidenter och olyckor.

Att ta sig tid att anordna kvartalsvisa evenemang med fokus på säkerhet stärker vårt engagemang och ger våra team den kunskap och förståelse de behöver för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

John Rohde

VD, Nord- och Sydamerika

Ackreditering och utmärkelser

Få kontakt med oss redan idag

Subscribe to our newsletter