X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Säkerhet kommer alltid först

Vår vision " att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi" inspirerar oss till en kultur av omsorg inte bara för vår planet utan även på våra medarbetares säkerhet och välbefinnande. Att bli marknadsledande även inom hälsa och säkerhet är en strategisk prioritering för oss som arbetar här. Att sätta människors hälsa och säkerhet före vinst har alltid varit en grundpelare för RES.

Vi som arbetar på RES menar att kulturen har en nyckelroll för att kontinuerligt förbättra säkerhetsattityder och säkerhetsbeteenden. Vi genomför därför regelbundet interna kulturundersökningar, vilket ger delaktighet och resultatet utvecklar våra arbetssätt och vår kultur. En annan regelbunden punkt i kalendern är RES Global Safety Focus Event. En dag där alla i företaget medverkar för att utforska frågeställningar inom hälsa och säkerhet, med fokus på attityder och beteenden. Mantrat "Don't Risk It" är en del av RES företagskultur vilket för oss belyser vikten av att tänka efter före. Givetvis är våra medarbetares psykiska välbefinnande precis lika viktigt som den fysiska.

RES arbetar globalt med sina lokala experter för att bidra till att säkerställa en enhetlig säkerhetskultur i hela företaget, där ledare och chefer föregår med gott exempel. Incidenter, tillbud och potentiella risker rapporteras och samordnas centralt för att säkerställa att lärdomar tillämpas globalt.

Vi vann utmärkelsen Årets hälso- och säkerhetsgrupp vid 2022 års SHE Awards (UK&I Safety and Health Excellence Awards). Läs mer här.