Våra kontor

Precis som vår verksamhet är vi verkligen globala – men stolta lokala. Hitta kontakt- och platsinformation för varje RES-kontor.

Kontakta oss
Stödtjänster

Förvaltning av tillgångar

Vi säkerställer kontinuerlig prestanda och förlänger livscykeln genom att underhålla och förbättra tillgångar för den förnybara energin, så att de fungerar längre.

Kontakta oss

Optimera dina tillgångar

Genom att samarbeta med turbinleverantörer, utrustningstillverkare och tjänsteleverantörer kan vi erbjuda skräddarsydd support för enskilda projekt eller hjälpa dig att maximera värdet av en global portfölj.

Varför RES?

Med vår omfattande interna ingenjörs- och tekniska expertkompetens är vi fullt utrustade för att stödja alla tekniska och kommersiella utmaningar.

Vi hjälper och vägleder i allt från regelefterlevnad och finans till samhälle och ESG. På så sätt kan vi leverera en omfattande och fullt optimerad process från början till slut.

Planer för värdeökning

Vi är proaktiva och skräddarsyr våra projektplaner för att uppnå effektivitet och bättre resultat.

Support dygnet runt

Vårt operativa kontrollcenter är alltid tillgängligt, vilket ger dig kontinuerlig support och övervakning.

Analys och optimering

Få insyn i dina tillgångars prestanda, efterlevnad och hälsa för att nå förstklassiga resultat.

Omfattande tjänster

Utöver kapitalförvaltning erbjuder vi även drift- och underhållstjänster.

ESG-kompetens

Med hjälp av lång och omfattande erfarenhet vägleder vi dig inom en rad olika ESG-ramverk.

Över 40 års erfarenhet

Vi bygger och levererar innovativa och skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

Vårt erbjudande

Från fjärrövervakning och planering av allt underhållsarbete till budgetprognoser och transparent rapportering av driftresultat - dina tillgångar är i trygga händer.

Tekniskt

– Entreprenörshantering
– Övervakning och rapportering
– Analys av prestanda

Kommersiellt

– Upphandling
– Kontraktsförvaltning
– Efterlevnad (juridik och projekt)
– Risk
– Försäkring

Finansiellt

– Hantering av likvida medel
– Redovisning
– Prognoser och budgetering
– Långivarens efterlevnad
– Uppdateringar av finansiella modeller och distributioner
– Bolagssekreterare

Platsledning

– Inspektioner på plats
– Operativ ledning
– Insatser vid nödsituationer
– Dygnet runt övervakningstjänster

AeroUp - Vindkraft

Förbättra bladens aerodynamik och öka den årliga energiproduktionen i turbinen med AeroUp. RES tar fram ett heltäckande paket och levererar de mest fördelaktiga uppgraderingarna baserat på dina ambitioner och den specifika vindparken. Vi levererar sedan vår skräddarsydda digitala TuneUp för att ytterligare förbättra energiproduktionen och säkerställa att hela potentialen hos de aerodynamiska uppgraderingarna uppnås.

Läs mer

Våra teknologier

Med innovativa lösningar bidrar vi till omställningen mot en framtid med förnybar energi.

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidra till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer
1 of 4

Våra teknologier

Med innovativa lösningar bidrar vi till omställningen mot en framtid med förnybar energi.

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidra till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidra till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer

Vittnesmål

Under de senaste fem och ett halvt åren har vi byggt upp en stark relation med RES, eftersom vi har imponerats av teamets kompetens och kunskapsnivå. Detta visas av de resultat vi har sett på de anläggningar som förvaltas av RES.

THOMAS ROSSER, DIREKTÖR FÖR KAPITALFÖRVALTNING

Octopus Energy Generation

Resurser

Läs mer om våra projekt.

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev