Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss
Stödtjänster

Tillgångsförvaltning

Vi säkerställer kontinuerlig prestanda och förlänger livscykeln i våra projekt genom att underhålla och förbättra tillgångarna för den förnybara energin.

Kontakta oss

Optimera dina tillgångar

Genom att samarbeta med turbinleverantörer, utrusningstillverkare och tjänsteleverantörer erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar anpassade efter era behov, oavsett om det handlar om långsiktigt stöd eller fristående tjänster för enskilda projekt.

Varför RES?

Med vår omfattande interna ingenjörs- och tekniska expertkompetens är vi fullt utrustade för att stödja alla tekniska och kommersiella utmaningar.

Vi hjälper och vägleder i allt från regelefterlevnad och finans till samhälle och ESG. På så sätt kan vi leverera en omfattande och fullt optimerad process från början till slut.

Planer för värdeökning

Vi är proaktiva och skräddarsyr våra projektplaner för att uppnå effektivitet och bättre resultat.

Support dygnet runt

Våra operativa kontrollcenter arbetar dygnet runt och erbjuder kontinuerlig support och övervakning.

Analys och optimering

Vi analyserar ständigt projektens prestanda, hälsa och efterlevnad. På så sätt kan vi planera drift och underhåll som optimerar och maximerar deras värde.

Omfattande tjänster

Utöver kapitalförvaltning erbjuder vi även drift- och underhållstjänster.

ESG-kompetens

Med hjälp av lång och omfattande erfarenhet vägleder vi dig inom en rad olika ESG-ramverk.

Över 40 års erfarenhet

Vi bygger och levererar innovativa och skräddarsydda lösningar utifrån dina behov.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder allt från fjärrövervakning och planering av underhållsarbete till budgetprognoser och rapportering av driftresultat.

Tekniskt

– Entreprenörshantering
– Övervakning och rapportering
– Analys av prestanda

Kommersiellt

– Upphandling
– Kontraktsförvaltning
– Efterlevnad (juridik och projekt)
– Risk
– Försäkring

Finansiellt

– Hantering av likvida medel
– Redovisning
– Prognoser och budgetering
– Långivarens efterlevnad
– Uppdateringar av finansiella modeller och distributioner
– Bolagssekreterare

Platsledning

– Inspektioner på plats
– Operativ ledning
– Insatser vid nödsituationer
– Dygnet runt övervakningstjänster

AeroUp - Vindkraft

Förbättra bladens aerodynamik och öka den årliga energiproduktionen i turbinen med AeroUp. RES tar fram ett heltäckande paket och levererar de mest fördelaktiga uppgraderingarna baserat på dina ambitioner och den specifika vindparken. Vi levererar sedan vår skräddarsydda digitala TuneUp för att ytterligare förbättra energiproduktionen och säkerställa att hela potentialen hos de aerodynamiska uppgraderingarna uppnås.

Läs mer

Våra teknologier

Med innovativa lösningar bidrar vi till omställningen mot en framtid med förnybar energi.

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidrar till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer

Biomassa

Vi använder våra ingenjörers och projektledares kunskaper för att optimera effektiviteten och prestandan i storskaliga biomassakraftverk.

Läs mer

Vattenkraft

Med vår globala expertis kan vi maximera anläggningens prestanda och optimera dess livslängd.

Läs mer
1 of 6

Våra teknologier

Med innovativa lösningar bidrar vi till omställningen mot en framtid med förnybar energi.

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidrar till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer

Biomassa

Vi använder våra ingenjörers och projektledares kunskaper för att optimera effektiviteten och prestandan i storskaliga biomassakraftverk.

Läs mer

Vattenkraft

Med vår globala expertis kan vi maximera anläggningens prestanda och optimera dess livslängd.

Läs mer

Vindkraft

Vi är verksamma inom både lands- och havsbaserad vindkraft där vi alltid noggrant balanserar såväl säkerhet och kostnader som risker och möjligheter för att uppnå förstklassiga resultat.

Läs mer

Solenergi

Med omfattande branscherfarenhet bygger vi storskaliga och högpresterande solcellsparker.

Läs mer

Lagring av energi

Med innovativa lösningar för batterilagring skapar vi flexibla sätt att främja förnybar energi.

Läs mer

Grön vätgas

Vi bidrar till att minska koldioxidutsläppen från industrin genom att utveckla och driva gröna vätgasanläggningar med förnybar energi.

Läs mer

Biomassa

Vi använder våra ingenjörers och projektledares kunskaper för att optimera effektiviteten och prestandan i storskaliga biomassakraftverk.

Läs mer

Vattenkraft

Med vår globala expertis kan vi maximera anläggningens prestanda och optimera dess livslängd.

Läs mer

Vittnesmål

Under de senaste åren har vi byggt upp en nära relation med RES som vi är väldigt tacksamma och stolta över. De anläggningar som RES förvaltar visar verkligen på deras imponerande expertis och kompetens i branschen.

THOMAS ROSSER, DIREKTÖR FÖR KAPITALFÖRVALTNING

Octopus Energy Generation

Resurser

Läs mer om våra projekt.

Kontakta oss

Kom i kontakt med oss redan idag

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev