X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Erfarenhet

RES är ledande inom utveckling av förnybar energi och energilagring med 30 års erfarenhet av projekten från grunden. Vi har utvecklat över 11 GW i projekt på land och till havs med vindkraft, solceller och energilagring runt om i hela världen.

Kvalitet och innovation

Vår verksamhetsmodell är att utveckla och bygga våra egna projekt. Ibland säljer vi tillgångar under projekteringsstadiet. Strategin innebär att vi är en ansvarsfull byggherre vilket garanterar kvalitet och definierar hela vår projektutveckling.

RES har alltid varit en innovatör och vi befinner oss nu i framkant vad gäller utveckling av hybridprojekt dvs. förnybar energi + lagring.

Våra kvalificerade medarbetare använder internt skapade spetsverktyg plus det allra senaste inom meteorologi och kartteknik för att identifiera platser med de bästa naturresurserna och lämpliga nätsanslutningar.

Lokalsamhällen

Vår strategi omfattar att tidigt bygga starka relationer med alla intressenter. Vi är rådgivande, transparenta och ser alltid till att lära känna de lokalsamhällen vi befinner oss i  så att människorna på plats  får nytta av projektet, oavsett om det är genom att nya jobb skapas,  nyetablering av företag eller genom att förbättra infrastrukturen.

Markägare

Vi är intresserade av att tala med markägare som tror att deras mark är lämplig till att producera förnybar energi och som vill få en extra inkomst som är garanterad under hela projektets livstid.

De bästa platserna är hyfsat platta och ligger nära transformatorstationer eller kraftledningar. Storleken varierar, men som vägledning täcker en stor solkraftsanläggning med en kapacitet på 100 MW mindre än 500 tunnland. Vindturbiner står mer utspridda, men oftast kan man fortsätta att bruka marken runt om när anläggningen är klar.

Investerare

RES affärsmodell inkluderar att sälja utvecklingsprojekt så fort de har fått klartecken (tillgångsförsäljning). Vi utvecklar projekt för att garantera ett maximalt värde. Vårt erfarna team finns till hands för att diskutera lämpliga projekteringsstadier.

Kontakta oss

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy här.