Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

Så möjliggörs 100,000 ton grön vätgas årligen

by RES | feb 05, 2024 | Tid det tar att läsa: 3 min

På RES jobbar vi för en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi. Grön vätgas är nödvändigt för att nå det målet och vi vill accelerera den utvecklingen.

Som ett komplement till förnybar el kommer grön vätgas att vara en lösning för att minska koldioxidutsläppen i flera av de mer komplexa utmaningarna i våra energi- och industrisystem.

I enlighet med nya standarder måste utbyggnaden av ny vätgasproduktion vara så nära koldioxidfri som möjligt. Och för att skapa incitament att byta till grön vätgas för slutanvändarna måste den vara så prisvärd som möjligt. Grön vätgas, framställd genom elektrolys med vatten och förnybar el, kan möta kraven kring både koldioxid och pris. Utrullningen behöver därför kickstartas nu. Att skala upp tidigt kommer att skapa stora möjligheter, både när det kommer till att minska koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt.

RES har varit aktiva inom grön vätgas i ett flertal år. Genom våra partnerskap och samlade expertis hjälper vi industrin att ställa om, och vi gör det genom att utveckla och drifta gröna vätgasanläggningar som drivs av förnybar energi.

Kraften i partnerskap

Sedan 2021 har vi jobbat tillsammans med Ånge för att omvandla deras kommun till en hub för grön energi. Vi strävar efter att leverera grön vätgas till industrin och därigenom möjliggöra och accelerera dess energiomställning. Initiativen är möjliga på grund av den tillgängliga nätkapaciteten i kommunen

Under många år har Ånge kommun drabbats av avveckling. Lokala industrier som varit centrala i samhället har lagt ner eller flyttat. Något som påverkat såväl befolkning som samhälle. Ångeborna brinner för sina naturresurser och att använda dem på ett sätt som skapar både en hållbar framtid som lokala värden, som hjälper kommunen att frodas igen. RES utvecklar två vätgasanläggningar i Ånge kommun, i Alby och Ljungaverk. Anläggningarna kommer att byggas ut stegvis, där fas ett tas i drift 2027 och fas två med en ny elanslutning för att möjliggöra en större vätgasanläggning 2028.

När de är färdiga kommer anläggningarna att ha en kombinerad installerad kapacitet på 600 MW och producera 100 000 ton grön vätgas årligen. För att sätta detta i ett sammanhang skulle vätgasen som produceras kunna täcka det mesta av elbehovet i tre städer av Sundsvalls storlek, som har cirka 100 000 invånare. En annan jämförelse är att om den årliga vätgasproduktionen i Ånge skulle användas som fordonsbränsle skulle det räcka för att köra 950 miljoner mil per år eller 237 500 varv runt om i världen.

En grön tillväxthub

Vi ser det här projektet som en katalysator för industriell tillväxt i kommunen och som hjärtat i ett framväxande grönt industrikluster. Förutsättningar som tillgänglig mark, god tillgång till transporter, närproducerad grön el i ett prisområde med lågt elpris, processvatten och grön vätgas gör Ånge kommun till ett mycket attraktivt område för nya industrietableringar.

När fler industrier flyttar in i regionen skapas fler jobb. Det förväntas att upp till 300 jobb kommer att skapas direkt och indirekt genom detta projekt och den positiva inverkan på samhället.

Genom att skapa ett grönt industrikluster kommer företag inom olika branscher att kunna använda varandras restprodukter. Till exempel möjliggör den gröna vätgasanläggningen i Alby användning av både vätgas och restprodukter, som syre och spillvärme, från anläggningen. Detta är ett nytt, innovativt system som möter det ökade energibehovet och tillför värde på samma plats där energin skapas.

I framkant av innovationen

Sveriges energibehov förutspås öka markant och fortsatta investeringar i grön energi behövs. Genom att kombinera vindkraft, solenergi och energilagring kan en stabil, grön elförsörjning säkerställas.

Ånge kommun är ett bra exempel på detta. Tillsammans med Ellevio, ett eldistributionsbolag i Sverige, har vi möjliggjort utbyggnaden av Tovåsens stamnätsstation – och det förnybara energikluster som har vuxit fram i Ångeregionen. Tovåsen möjliggjorde utbyggnad av vind- och solkraft, vilket i sin tur möjliggör utbyggnad av grön vätgas.

Detta projekt sätter Sverige på kartan som ett föregångsland – med Ånge i spetsen. Denna innovativa och hållbara användning av lokala resurser i samarbete med lokala samhällen är ett praktiskt exempel på RES vision – att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd energi utan koldioxidutsläpp.

Titta på vår video för att ta reda på mer om projektet och för att höra direkt från projektgruppen och kommunens politiker, tjänstemän och invånare om vilka fördelar det innebär för Ånge.

Dela denna artikel

Liknande tjänster

Projektutveckling

Läs mer

På RES jobbar vi för en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi. Grön vätgas är nödvändigt för att nå det målet och vi vill accelerera den utvecklingen. Som ett komplement till förnybar el kommer grön vätgas att vara en lösning för att minska koldioxidutsläppen i flera av...

Läs mer

Liknande teknologier

Grön vätgas

Läs mer
Vindkraft

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss