Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

New green hydrogen project in Sweden – acquiring historic industrial area

by RES | aug 31, 2023 | Tid det tar att läsa: 4 min

Today, RES announced the acquisition of a 60 acre industrial area in Ljungaverk, in northern Sweden. RES will use the site to develop a new hydrogen plant which will produce green hydrogen for local industry.

The Ljungaverk historic industrial area has long been known for its chemical industry. It will now be transformed into a modern production plant for delivering green hydrogen to local industries, enabling sustainable local growth and job opportunities. For RES, the world’s largest renewable energy company, it is the second hydrogen project in the area. They are already developing wind farms locally along with the Alby hydrogen plant.

“It is an honor to have the opportunity to be part of Ljungaverk’s exciting new development. It is a historic industrial location  with good conditions for new projects. There is close access to grid connection and renewable energy production. It feels symbolic that we get to carry on the innovative history of the area in modern times”, says Sigrid Nord, project manager at RES.

Erik Lövgren, The Mayor of the Executive Committee of Ånge Municipality commented: “I welcome that the deal has been closed and look forward to the continued development in Ljungaverk.”

Together with Ellevio, an electricity distribution company in Sweden, they have enabled the expansion of the Tovåsen main grid station – and the renewable energy cluster that has emerged in the Ånge region, in the north of Sweden. RES is well known in the area for the development of the Alby Hydrogen plant plus Björnberget and Gubbaberget Wind Farms.

“Right now we are carrying out investigations around safety, risk management and water availability and we see great opportunities and potential in Ljungaverk. We respect the history of the place and therefore want to investigate new possible areas of use for the historic buildings”, says Sigrid.

“It is very gratifying to develop projects like Ljungaverk in a municipality that is engaged in renewable energy. In order to succeed with a transformation, it is necessary to take an approach where everything is connected. And Ånge municipality is a good example of that.

Tovåsen enabled the expansion of wind and solar power, which in turn enables the expansion of green hydrogen, says Magnus Igel, RES’ Development Director in the Nordics.

 

RES växlar upp vätgassatsning med förvärv av industriområde i Ljungaverk

 

RES förvärvar ett historiskt industriområde i Ljungaverk i Ånge kommun. Förvärvet blir en förlängning av det kluster av förnyelsebara projekt RES möjliggjort tillsammans med kommunen – och ett stort kliv mot en grön omställning av industrin.

Idag annonserar RES att de förvärvat det 24 hektar stora industriområdet i Ljungaverk. Det historiska industriområdet är sedan tidigare känt för sin kemiska industri. RES planerar nu för utvecklingen av en ny vätgasanläggning på området som ska bidra med grön vätgas till industrin.

“Det är en ära att få möjligheten att vara en del av Ljungaverks spännande vidareutveckling. Det är en historisk industriort och det skapar goda förutsättningar för nya projekt. Det finns nära tillgång till nätanslutning via Tovåsen och förnybar energiproduktion. Det känns symboliskt att vi får föra områdets innovativa historia vidare i modern tid” säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

Erik Lövgren (S), Kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommenterar: “Jag välkomnar med glädje att affären gått i lås och ser fram emot att utvecklingen i Ljungaverk fortsätter.”

RES är sedan tidigare en etablerad aktör i kommunen. Tillsammans med Ellevio har man möjliggjort utbyggnaden av stamnätsstationen Tovåsen – kärnan i det förnyelsebara energikluster som växt fram i Ånge. RES står även bakom utvecklingen av vätgasanläggningen i Alby och vindkraftparkerna Gubbaberget och Björnberget.

“Vi utvecklar just nu en vätgasanläggning i Alby och de planerna påverkas inte av det här nyförvärvet. Ambitionen med Ljungaverk är alltså att bygga ytterligare en vätgasanläggning i Ånge kommun. Just nu genomför vi utredningar kring säkerhet, riskhantering och vattentillgång och vi ser stora möjligheter och potential i Ljungaverk. Vi respekterar platsens historia och vill därför utreda möjligheterna för användningsområden för de historiska byggnaderna” säger Sigrid.

“Det är väldigt glädjande att utveckla projekt likt Ljungaverk i en kommun som är motiverade kring förnyelsebar energi. För att lyckas med en omställning krävs det att vi har ett systemtänk där allting hänger ihop. Och Ånge kommun är ett bra exempel på det. Tovåsen möjliggör utbyggnaden av förnyelsebar energi som vindkraft och solel som i sin tur möjliggör utbyggnaden av vätgasen”, säger Magnus Igel, utvecklingschef på RES.

Nu går RES in i en ny fas där industriområdet kommer att ställas om till en grön produktionsanläggning med innovativa lösningar, som till exempel möjliga solpaneler på området.

“Vi ser mycket fram emot att inleda ännu ett projekt i Ånge kommun. Både Alby och Ljungaverk är historiska industriorter och har därmed många goda förutsättningar för nya etableringar på platserna. Det här blir en förlängning av det goda samarbete som vi har med kommunen och det arbete vi gör där. Tillsammans skriver vi grön historia här och visa vägen för industrins omställning”, säger Sigrid. 

Contact information

Rob Armstrong
Press Office

[email protected]
M: +44 7880 357 571

About RES

RES is the world’s largest independent renewable energy company. At the forefront of the industry for over 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 10GW worldwide for a large client base. RES employs more than 2,500 people and is active in 11 countries working across onshore and offshore wind, solar, energy storage and transmission and distribution. For more information, visit www.res-group.com.

 

Kontaktuppgifter

Sigrid Nord
Projektledare, RES

E: [email protected]
M: +46 722 04 57 57

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I drygt 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och supportar en operativ portfölj på över 9 GW för många kunder världen över. RES har över 2 500 anställda fördelat på 11 länder. I Skandinavien har RES kontor bl.a. i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Dela denna artikel

Kontakta oss

Kontakta oss