X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Hållbarhet

Under 40 år har RES gått i spetsen för att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi. RES har utvecklat och/eller byggt över 23 GW grön energi och vi är otroligt stolta över att den här portföljen kompenserar för 21 miljoner ton CO2-utsläpp varje år. Det motsvarar förbränningen av en halv miljon lastbilsflak kol om året.

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet och våra värderingar. Vi bygger en kultur där vi integrerar hållbarhet i hela vår dagliga verksamhet. Det handlar också om att ha en positiv inverkan på personal, intressenter och samhällen i närheten av projekten. Det är tack vare våra värderingar och vår kultur som vår personal kan integrera hållbarhet i sitt dagliga arbete och i sina egna liv. För mer information klicka här för att läsa 2022 års Power For Good report.

 Vår vision är ”en framtid där alla har tillgång
till prisvärd koldioxidfri energi.

Passion, ansvar, samarbete och kvalitet utgör våra kärnvärderingar som definierar vår kultur och möjliggör vår vision.  Dessa driver resultaten och skapar en motiverande miljö för alla anställda.

Vår hållbarhetsagenda är ”att skapa positiv förändring genom att säkerställa att våra verksamheter, produkter och tjänster ger ett positivt nettotillskott till samhället och miljön”.

Den här agendan stöds av principerna i tre kärnområden: Affärsverksamheten, miljö och samhälle. Verksamhetsfältet och visionen underbyggs av hållbarhetsstrategin och kärnvärderingarna.

Our Sustainability Approach 

Vår hållbarhetsagenda är ”att skapa positiv förändring genom att säkerställa att våra verksamheter, produkter och tjänster ger ett positivt nettotillskott till samhället och miljön.

Den här agendan är stöds av principerna i tre kärnområden: Affärsverksamhetenverksamhet, miljö och samhälle. Verksamhetsfältet och visionen underbyggs av hållbarhetsstrategin och kärnvärderingarna.

De 18 globala målen för hållbarhet i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling har gällt officiellt sedan 2016. De här målen vägleder länder, företag och samhällen så att de kan göra insatser för att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet, hantera klimatförändringar och samtidigt se till att ingen hamnar på efterkälken. Vi stöder FN:s mål för hållbar utveckling och satsar på de mål som passar ihop med våra strategiska mål där vi kan påverka som mest.

 

Affärsverksamheten

Placera företaget för hållbar tillväxt genom att kombinera långsiktigt strategiskt tänkande med fokuserad kortsiktig åtgärd.

Miljö

Hantera våra aktiviteter för att maximera miljöfördelarna med våra projekt och vår verksamhet​.

Samhälle

Ge en säker och hälsosam arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetarnas utveckling och skapar möjligheter att positivt bidra till våra intressenter och det bredare samhället.

Kontakta oss

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy här.