X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Om PPA:er​

Skydd mot framtida energiprisökningar, uppnå hållbarhetsmål och skapa goodwill bland anställda och kunder.

Vad är ett energiköpsavtal?

Företag i hela världen tjänar på att köpa el direkt från förnybara energikällor via ett energiköpsavtal. Kontraktet är på en bestämd tid och garanterar en överenskommen mängd energi till ett överenskommet pris. Sedan 2015 har energiköpsavtal för över 21 GW skrivits under i hela världen av progressiva företag och RES är stolt över att ha arbetat med flera av dem.

Hur kan vårt företag tjäna på ett energiköpsavtal?

Ett energiköpsavtal har flera fördelar:

  • Finansiellt:  Genom att låsa en del av, eller hela, er årliga elkostnad skyddas ni mot framtida energiprisökningar. I en instabil global ekonomi kan det vara tryggt att skydda sig mot saker utanför ens kontroll. Och när förnybar energi nu har de lägsta produktionskostnaderna kan RES tillhandahålla de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden.
  • Hållbarhet: Du kan förbättra ditt resultat genom att agera hållbart. PPA (Power Purchase Agreement – Elhandelsavtal) är ett av de snabbaste sätten att uppnå dina hållbarhetsmål genom att det stödjer nybyggnation av förnybar energi. Vi kan ge dig konkret och riktig information om den mängd kol som ett PPA kommer att kompensera, vi kan även leverera realtidsdata på mängden grön energi som ett förnybart projekt genererar.
  • Anseende: Ett energiköpsavtal ser till att ni får det erkännande för hållbarhet som ni förtjänar och att ni utmärker bland era konkurrenter. Dessutom kommer era kunder att kunna använda era produkter och tjänster med gott samvete.

Varför RES?

Oavsett era motiv så har RES erfarenhet att maximera nyttan av energiköpsavtal. Som världens största oberoende företag inom förnybar energi har vi en dokumenterad meritlista av att leverera projekt och har gott anseende bland finansiella institutioner i alla länder där vi är verksamma. Läs mer om RES.

Vi har redan stöttat ambitionerna inom företag som General Mills, Microsoft, Telstra, Coca Cola Amatil, General Motors och Google genom att ingå energiköpsavtal på över 1 GW. Som ett globalt företag har vi en portfölj med förnybara energiprojekt, redan byggda eller under utveckling, i hela världen. För de som har ett större energibehov kan vi slå ihop projekt, vilken kan minska antalet företag ni behöver kontraktera.

Vår globala erfarenhet innebär att vi kan hjälpa er att navigera svårigheterna och minska tiden det tar att förstå och komma överrens i ett energiköpsavtal. Och som en stor aktör på marknaden för energiköpsavtal har vi flera alternativ: Ni kan välja typ av energiköpsavtal, förnybar teknik, livslängd och avtalsstruktur.

Läs om hur ett av Australiens största företag tjänade på ett energiköpsavtal

Ta reda på mer

Typer av energiköpsavtal

Finansiell PPA

Finansiell PPA (Power Purchase Agreement – Elhandelsavtal) är ett finansiellt kontrakt mellan en producent av förnybar energi (säljare) och en köpare. Säljaren ersätter ett variabelt kassaflöde med ett fast och ofta ingår även ursprungsgarantier (det gröna värdet). Köparen och Säljaren kommer överens om ett fast pris, det fasta priset jämfört med det faktiska priset på marknaden och skillnaden ersätts mellan aktörerna. Under 2019 var 80% av elhandelsavtalen mellan en säljare och ett företag finansiella, dvs de inbegrep inte någon fysisk leverans av el.

Fysiska energiköpsavtal

Fysisk eller ”förpackad” struktur i ett energiköpsavtal innebär att energi levereras till köparen antingen direkt från säljaren eller via ett elbolag. Under den här uppgörelsen ingår köparen två separata energiköpsavtal. Ett med säljaren och ett med elbolaget som agerar som en mellanhand för att hantera energiuttaget från projektet med förnybar energi åt kunden. En viktig fördel är att köparen kan ta hänsyn till periodiciteten i den förnybara energin.

Vi finns här för att hjälpa dig öka din förståelse för förnybar energi och hur du kan strukturera långsiktiga elhandelsavtal så de passar dig, välkommen att höra av dig med dina frågor.

Kontakta oss

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy här.