X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Tävlingen En grönare framtid – Villkor

Regler

 1. Denna tävling är öppen för barn under 17 år. Åldersbevis kan komma att krävas. 
 2. Sökande måste få samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare innan de deltar i tävlingen. De sökandes förälder eller vårdnadshavare godkänner reglerna och villkoren för de sökandes räkning.

Om ett barn skickar in en ansökan via en utbildningsplats kan läraren underteckna å barnets/barnens vägnar förutsatt att läraren har inhämtat samtycke från föräldrarna eller vårdnadshavaren i förväg.

 1. Deltagande i tävlingen är gratis
 2. RES måste ta emot bidrag i form av konstverk eller videoinsändning senast torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 00:00 GMT. Varje post som är försenad, ofullständig eller olämplig kan anses vara ogiltig efter RES bedömning.
 3. RES bär inte ansvar för skadade eller försvunna bidrag
 4. Domarna, som består av en oberoende utbildningsexpert, och RES marknadschef ska utvärdera bidragen och välja ut tre vinnare från varje ålderskategori (dvs. under 7, under 12 och under 17). Under 7 betyder barn upp till och med 6 -åringar, under 12 betyder 7-11 -åringar och under 17 betyder 12 -16 -åringar. Bidrag kommer att bedömas utifrån kriterier som kreativa och innovativa idéer, förmågan att uttrycka idéer visuellt eller verbalt och domarnas beslut ska vara slutgiltiga.
 5. Varje vinnare får en (1) Fire HD 10-surfplatta. Priserna kommer att skickas till vinnarna inom 28 dagar efter att vinnaren svarat på meddelande från RES om att de har vunnit. Den vinnande skolan ska få uppsättningar böcker om energi inom 28 dagar.
 6. Vinnarna och tvåorna kommer att meddelas via e-post eller telefon (med hjälp av uppgifterna vid anmälningen) inom 21 dagar efter att ett beslut fattats och måste ange en postadress för att få sitt pris. Om en vinnare eller tvåa inte svarar på RES inom 21 dagar efter att ha meddelats av RES, kommer de att förlora sitt pris och en ersättningsvinnare eller tvåa kommer att väljas bland de andra sökande. Priset kan inte bytas ut, kan inte överföras och inget kontantalternativ erbjuds. RES förbehåller sig rätten att vid behov ersätta priset med ett alternativt pris med lika eller högre värde. Vinnarens namn kommer att publiceras under RES 40:e jubileumsmånad i november 2021.

Den vinnande konsten och vinnarens video kommer också att finnas på olika RES-onlineplattformar.

RES förbehåller sig rätten att neka inträde eller att vägra att tilldela priset till någon som bryter mot reglerna eller villkoren.

Bidrag kommer att bedömas utifrån kriterier som innefattar: kreativa och innovativa idéer, förmåga att uttrycka idéer visuellt eller verbalt.

Villkor

 1. Genom att skicka ett bidrag godkänner du att vara juridiskt bunden av reglerna och dessa villkor.
 2. Varje post måste vara ditt originalverk och det får inte kränka tredje parts rättigheter inklusive upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter, integritet, publicitet, personlig eller äganderätt.
 3. Fullständig upphovsrättstitel behålls av upphovsmannen för ett bidrag. Genom att skicka in ett bidrag till RES (inklusive text, fotografier, grafik, video eller ljud) godkänner du att bevilja RES en evig, royaltyfri, icke-exklusiv, underlicensierbar rättighet och världsomspännande licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, uppträda, visa och utöva alla publicitetsrättigheter avseende ditt bidrag, och/eller att införliva din post i andra verk, i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade för hela perioden av rättigheter som kan finnas i ditt bidrag, och i enlighet med sekretessbegränsningar som anges i RES: s sekretesspolicy.
 4. Genom att skicka in ett bidrag godkänner du att avstå från alla moraliska rättigheter som finns i din post. Varje bidrag du skickar in ska vara konfidentiell.
 5. Genom att skicka in ett bidrag godkänner du att RES får använda ditt konstverk eller din video som du har skickat in eller på vilket sätt som helst, inklusive, men inte begränsat till, marknadsföring, publicitet, reklam och presentationer.
 6. RES (inklusive dess dotterbolag eller ombud) är inte ansvariga för någon direkt, indirekt eller följdskada eller för någon kostnad, fordringar eller krav som helst som direkt eller indirekt uppstår från användningen av din post eller någon del därav.
 7. I den mån det är tillåtet enligt lag kommer RES (inklusive dess dotterbolag eller ombud) under inga omständigheter att vara ansvarig eller förpliktigade att kompensera vinnaren eller ta något ansvar för förlust, skada, personskada eller dödsfall som uppstår som ett resultat av att ta upp priset, förutom där det orsakas av vårdslöshet från RES, dess dotterbolag, agenter eller deras anställdas. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.
 8. Du samtycker till att hålla RES (och dess dotterbolag) fri mot alla krav från tredje part för brott mot reglerna eller dessa villkor.
 9. RES förbehåller sig rätten att uppdatera reglerna och dessa villkor då och då och en uppdaterad version kommer att gälla så snart den publiceras.
 10. RES tar din integritet på största allvar; vi kommer endast att använda din personliga information i enlighet med villkoren i dessa villkor och RES: s sekretesspolicy. Genom att skicka in ett bidrag bekräftar du att du har läst och godkänner villkoren i vår sekretesspolicy.

Alla personuppgifter som lämnas in kommer att förvaras säkert och i enlighet med dataskyddslagen 2018. Personuppgifter som lämnas får endast vidarebefordras till tredjepartsleverantörer i den mån det krävs för uppfyllande/leverans/arrangemang av priset. Uppgifter om deltagare kommer att bevaras av oss under en rimlig period efter att tävlingen avslutats för att hjälpa oss att driva tävlingar på ett konsekvent sätt och för att hantera eventuella frågor om tävlingen.

Vinnaren kan bli skyldig att delta i publicitet relaterad till tävlingen som kan inkludera publicering av deras namn och fotografi/ video på vår webbplats och sociala medier externt och intranät internt. Du godkänner att dina personuppgifter kan användas för detta ändamål.

Förälder eller vårdnadshavare har rätt att när som helst återkalla samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller om du har några frågor eller funderingar angående användningen av dina personuppgifter eller ditt barns personuppgifter, vänligen kontakta designuk@res-group.com.

För att undvika tvivel garanterar du genom att skicka in ditt bidrag att alla personer i din post har gett dig sitt uttryckliga samtycke till att deras bild, video/ röst eller andra detaljer används och, för sårbara vuxna eller personer under 18 år år, garanterar du att du har fått uttryckligt samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare. Observera att samtycke kan dras tillbaka när som helst så om en person som förekommer i posterna drar tillbaka sitt samtycke är det praktiska innebörden att bidraget måste dras tillbaka.

 1. Denna tävling regleras av engelsk lag och engelska domstolar har exklusiv jurisdiktion.

Renewable Energy Systems Limited, registrerat i England och Wales med företagsnummer 1589961 Registrerat kontor: Beaufort Court, Egg Farm Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8LR