Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

Storåsen vindkraftpark tillstyrks av Ånge kommun

by RES | jun 10, 2024 | Tid det tar att läsa: 3 min

Rodene Windfarm

Idag, 10 juni 2024, fick Storåsen vindkraftpark tillstyrkan av Ånge kommun i kommunfullmäktige. Storåsen, som består av 24 verk, kommer sammanlagt att bidra med 500 GWh till energimixen i SE2 – vilket motsvarar 50% av energiförsörjningen för Ljungaverks vätgasanläggning.

– Vi är mycket glada för kommunens beslut att tillstyrka Storåsen. Vi på RES har under de senaste åren blivit en aktör att räkna med i Ånge och vi är djupt engagerade i den gröna utveckling som kommunen genomgår. Vårt engagemang startade med vindkraftparkerna Björnberget och Gubbaberget, men idag utvecklar vi vind, batterilagring och grön vätgas i kommunen, säger Rasmus Adelswärd, projektutvecklare på RES för Storåsen.

Den kommunala tillstyrkan innebär att kommunen godkänner parkens placering och anser att användningen av marken till vindkraft är lämplig. I ett nästa steg inväntas officiellt tillstånd från länsstyrelsen innan parken kan byggas.

– Genom att tillstyrka Storåsen tar Ånge kommun ett viktigt och ansvarsfullt beslut. För att säkra den elproduktion som vi behöver krävs det att vi alla hjälps åt och gör vad man kan på respektive position. Vi hoppas nu att fler kommuner följer Ånges exempel och inte bara möjliggör utveckling i sina egna regioner utan även hjälper Sverige mot en ökad, stabil och hållbar energiförsörjning, säger Matilda Afzelius, vd på RES i Norden.

– Projektområdet har mycket goda vindförhållanden och innefattar inga riksintresseområden, naturreservat, eller områden med liknande skydd. Platsen är väl anpassad för vindkraft och följer riktlinjerna i Ånge kommuns översiktsplan. Merparten av projektområdet är utpekat riksintresse för vindbruk, en aspekt som har stor betydelse vid bedömningen av om en lokalisering är lämplig, säger Rasmus Adelswärd.

Storåsen vindkraftpark kommer att tillföra förnybar energi till Tovåsen stamnätsstation som i sin tur blir knutpunkten för de två storskaliga vätgasanläggningar som RES utvecklar i Ånge. Energiproduktionen från Storåsen motsvarar hälften av energibehovet för Ljungaverks vätgasansläggning.

Förutom ökningen av grön elproduktion i området bidrar Storåsen vindkraftpark med betydande lokala värden. Under utveckling och byggnation av parken räknar man till exempel med en ökning av arbetstillfällen, närmare bestämt ett arbetstillfälle per fyra turbiner. Från utveckling och under hela Storåsens får bygden även ta del av RES Powerbank, RES egna koncept för sponsring och bygdemedel.

– Ånge kommun har en vision om att bli en hub för grön energi och tillstyrkan av Storåsen är ytterligare en pusselbit för att nå dit. Kombinationen av en stor produktion av förnybar energi, en stark nätanslutning och grön vätgasproduktion skapar en stark attraktionskraft för nya industrietableringar och därmed arbetstillfällen. Den totala investeringsnivån på de projekt som RES utvecklat och utvecklar i Ånge ligger på 20-30 miljarder kronor. Det här är ett strålande exempel på hur den förnybara utvecklingen kan skapa lokal värdebehållning, säger Matilda Afzelius.

För mer information, kontakta:
Rasmus Adelswärd
[email protected]
+46 735 24 99 22

Om RES 
RES är världens största oberoende företag inom förnybar energi, verksamt i 24 länder och aktivt inom vind, sol, energilagring, biomassa, vattenkraft, grön vätgas, eltransmission och distribution. RES har varit en branschinnovatör i över 40 år och har levererat mer än 24 GW förnybara energiprojekt över hela världen och planerar för ytterligare 22 GW ny kapacitet de kommande fem åren.

Som tjänsteleverantör har RES kompetens och erfarenhet inom kapitalförvaltning, drift och underhåll (O&M) samt reservdelar – och stöder 41 GW förnybara tillgångar på 1 300 platser. RES erbjuder marknaden en rad ändamålsenliga, praktiska teknikbaserade produkter och digitala lösningar som är utformade för att maximera investeringar och utbyggnad av förnybar energi.

RES arbetar för att driva omställningen till en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi. Med hjälp av sina 4 500 medarbetare samlar RES global expertis, passion och innovation med visionen att revolutionera hur energi genereras, lagras och levereras. Läs mer på: res-group.com

Dela denna artikel

Kontakta oss

Kontakta oss