Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

RES utvecklar storskalig solpark i Falköping

by RES | apr 25, 2024 | Tid det tar att läsa: 2 min

Ett spännande initiativ har fått grönt ljus i Vintorp i Falköping. RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, utvecklar en storskalig solpark på 20 hektar. Parken förväntas producera 13,5 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos 700 hushåll. “Det är ett viktigt projekt på många sätt. Dels för att vi behöver en utökad byggnation av solkraft i vår energimix men även för att vi tillsammans med markägarna tittar på sätt vi kan bevara och utöka biodiversiteten runt parken”, säger Lisa Janmar, projektutvecklare på RES.

Den planerade solkraftsparken i Vintorp bidrar till den växande utvecklingen av solenergi. Med en yta på 20 hektar kommer denna anläggning att vara en betydande producent av förnybar energi, vilket kommer att bidra till att minska regionens beroende av fossila bränslen och därmed också minska dess koldioxidutsläpp.

Under vintern har geotekniska utredningar gjorts, som i sin tur följts av naturvärdesutredningar. Ansökan för ändring av naturmiljö hos Länsstyrelsen är godkänd och nu kvarstår en arkeologisk utredning innan själva projekteringen startar.

– Visionen för den här solparken är väldigt spännande. Vi har en bra dialog med markägarna som liksom vi, är väldigt investerade i biodiversitet. Tillsammans tittar vi nu på olika alternativ för att öka den biologiska mångfalden runt och i parken. Vi tittar till exempel på att göra det till en kombinerad plats för solkraft och beteslandskap, säger Lisa Janmar.

Den kommande solparken är belägen i Falköping på ett 20 hektar stort markområde. Historiskt har marken brukats som äng för höskörd och betesmark, men sedan ungefär 60 år tillbaka har området planterats med granskog.

– På RES tillhör det vårt arbetssätt att undersöka vilka mervärden vi kan skapa kring våra projekt. I det här fallet tittar vi på möjligheterna för att studera området i olika faser och undersöka hur vi kan utveckla marken, säger Lisa Janmar.

En torsdag i april 2024 anordnade RES ett informationsmöte där man tillsammans med markägarna träffade närboende, grillade korv och informerade om solutvecklingen.

– En lokal förankring för den förnybara energin är nödvändig och det var väldigt kul att få möta nyfikna och engagerade närboende för att prata om projektet. Vårt mål är inte bara att producera förnybar energi utan också att göra det på ett sätt som gynnar det lokala samhället, och bevarar naturens biologiska mångfald. Vi jobbar för att näringslivet och miljöskyddet ska kunna gå hand i hand och det här projektet är ett konkret exempel på det, avslutar Lisa Janmar.

Konstruktionen av solkraftsparken förväntas börja 2025, och när den väl är i drift kommer den att kunna förse hundratals hushåll med grön energi samtidigt som den fungerar som ett levande exempel på hur förnybar energi och naturskydd kan samexistera till gagn för både människor, djur och natur.

RES träffar närboende under informationsmöte om solparken i Falköping. Foto: Alicia Wennstig

KONTAKT FÖR VIDARE INFORMATION:

Lisa Janmar

Project Developer

[email protected]

Dela denna artikel

Liknande tjänster

Projektutveckling

Läs mer

Liknande teknologier

Solenergi

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss