Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

RiSE upp för PRIDE

by RES | jun 07, 2024 | Tid det tar att läsa: 6 min

RiSE up for PRIDE

Varje år visar företag över hela världen upp sig för att uppmärksamma Pride. Men verkligheten är att våra hbtq+-personer förväntar sig mer än en bekräftelse en gång om året. De vill driva verklig förändring, där förändring behövs.

Forskning från UCLA visar att 1 av 3 HBT-personer har lämnat sitt arbete på grund av bristande HBT-inkludering på sin arbetsplats.

Vårt engagemang för inkludering strävar efter en arbetsmiljö där var och en av våra medarbetare känner att de kan be, vara föräldrar, partners eller delta utan rädsla eller oro. Att vara sitt autentiska jag och att trivas professionellt och personligt.

Våra Affinity Networks, som etablerades 2020, spelar en viktig roll för att forma vår kultur och våra medarbetares upplevelser året runt. Nätverken hanteras internt av en självförsörjande struktur av engagerade kollegor som ställer upp med sin tid.

Från en säker och engagerande plats för samtal i samhället till att driva fram en kulturellt anpassad politik till att anordna evenemang och öka medvetenheten – den tid, passion och det engagemang som våra RiSE-nätverksmedlemmar har lagt ner har lett till otroliga framsteg hittills.

I juni, när vi uppmärksammar och firar Pride, uppmärksammar vi RiSE-nätverkets insatser och de framsteg de har gjort. Vårt team har berättat mer om hur de känner sig trygga på jobbet, hur de driver förändring där det är som viktigast och vad det betyder för dem att uppmärksamma Pride.

Driva förändring och utveckling internt

Drivkraften inom RES att inspirera och skapa förändring sträcker sig inte bara till vårt miljöuppdrag, utan även till det sociala ansvar vi har gentemot våra medarbetare.

RiSE:s arbete har påverkat våra kollegor, nätverk, regioner och företag. RiSE har ett tydligt uppdrag: att se till att HBTQ+-anställda blir hörda, respekterade och accepterade så att alla på RES når sin fulla potential. Nätverket sätter ljuset på de frågor och kampanjer som betyder mest.

Sedan nätverken inrättades har vi bland annat gjort följande framsteg:

  • Ny adoptionspolicy tillgänglig på vissa av våra orter
  • Uppdateringar av vår policy för familjeledighet för sjukdom (FMLA) för att inkludera partner
  • Deltagande i Pride-evenemang i USA, Australien och Europa
  • Policy för könsbekräftelse, utveckling av en allyship-guide och utbildning i pronomen
  • Deltagande i Human Rights Equality Index och Australian Workplace Equality Index
  • Utbildningssessioner och “lunch and learn” med externa talare från HBTQ+-samhället
  • Införandet av könsneutrala toaletter för engångsbruk på flera av våra kontor

Tack vare RiSE:s proaktiva arbete med stöd av People and Culture-teamet fick vi 75 av 100 poäng på Human Rights Campaign (HRC) Foundations Corporate Equality Index (CEI) för 2023–2024. Och i år är vi inställda på att uppnå ett poängtal på 90, en validering av insatserna från vårt team.

Pride in RES

Engagemanget för RiSE, inte bara från medlemmarna utan även från organisationen i stort, har haft en bestående inverkan på människorna i RES.

Steve kommenterade:

Quote

“Mitt arbetsliv blir bättre av att jag vet att vi aktivt skapar en kultur av mångfald och inkludering.  Jag har lärt mig enormt mycket från nätverket som har förbättrat mina färdigheter som chef, kollega, vän och förälder.”

En trygg plats

I år införde vi frivilliga självidentifierare i vår globala undersökning om medarbetarengagemang. Dessa uppgifter gav värdefulla insikter om de specifika grupper som utgör vårt RES-team. Erfarenheterna från våra HBTQ+-anställda var överväldigande positiva och överträffade vårt företags riktmärke. Redan från första dagen kände många att RES var en plats där de kunde vara sig själva.

Nicole kommenterade:

Quote

“Jag hade en mycket mindre ångestframkallande introduktion än förväntat tack vare synligheten av regnbågsband, HBT-stödjande utbildning och existensen av RiSE. Efter att ha gått med i RiSE träffade jag många människor som jag kanske inte hade gjort annars och hade en fantastisk tid att prata med andra queerpersoner inom RES.”

Från vårt deltagande i Pride-marscher, regnbågsflaggor synliga på våra kontor och inkluderande företagspolicyer har samtalet på RES aldrig varit öppnare.

Sabrina berättade:

Quote

Jag har hittat en plats där jag känner mig bekväm och trygg med mitt beslut att berätta om min sexualitet för mina kollegor, och där jag kan bli en del av ett nätverk som inte bara främjar utan också ständigt förbättrar metoder för att välkomna och omfamna nya och framtida medarbetare.”

Att komma ut på jobbet

Att vara öppen på jobbet är viktigt för många, men mindre än hälften är öppna med alla sina kollegor enligt rapporten Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work.

Att komma ut på jobbet kan vara en djupt personlig och omvälvande upplevelse. Det kan vara otroligt skrämmande, men en stödjande arbetskultur kan öppna dörrarna till stöd, förståelse och acceptans. Vårt team har delat med sig av effekterna av att ha synliga HBTQ+-åtaganden genom nätverket och våra inkluderande policyer.

Patrick delade med sig av sina erfarenheter:

Quote

“När jag började på RES blev jag lättad när jag hörde talas om RiSE. Det faktum att en sådan grupp finns gav mig trygghet att komma ut på jobbet utan rädsla för negativa konsekvenser. Att komma ut på en ny arbetsplats kan vara en stressande upplevelse. RiSE:s synlighet hjälpte till att lindra en del av stressen kring processen.”

På frågan berättade många att RES var det första stället där de kände sig riktigt bekväma att vara sitt autentiska jag på jobbet.

En annan medlem i nätverket kommenterade:

Quote

“Det här är första gången i mitt arbetsliv som jag har känt mig stöttad och uppmuntrad att vara helt och hållet mig själv på jobbet. Min ’homosexualitet’ är en del av mig som jag inte skyltar med, men jag drar mig inte för att vara mig själv. RES kultur bekräftar och stödjer min individualitet”

Symbolik är viktigt – vi byter logotyp för Pride

I en värld där synlighet och representation har stor betydelse blir en förändring av företagets logotyp för att fira Pride-månaden ett kraftfullt uttalande om solidaritet och stöd för HBTQ+-samhället.

När vi frågade nätverket vad bytet av RES-logotypen betydde för dem var det många som menade att det var mer än bara social tvätt om verklig förändring genomförs av de organisationer som deltar.

Quote

“Själva åtgärden klingar ihåligt om företaget bakom den inte gör något meningsfullt för vårt samhälle. RES, å andra sidan, gör vad som krävs”.

konstaterade Patrick.

Sabrina reflekterade över detta:

Quote

Nu när jag arbetar för RES och har upplevt kulturen är det ett flaggskepp för öppenhet, för att medarbetarna ska känna sig bekväma med sin arbetsplats och veta att det i det här företaget finns utrymme att dela med sig och bli lyssnad på.

Vi är stolta över de positiva steg som tagits under de senaste åren. Ändå finns det mer att göra när nya generationer kommer ut på arbetsmarknaden och våra kollegors behov fortsätter att utvecklas.

Ethan delade med sig:

Quote

Jag är stolt när en medlem av HBTQ+-samhället hör av sig för att berätta hur välkomna de känner sig på RES. Många har kommit fram och sagt att det här är det första företaget där de någonsin har varit ’ute’ på arbetsplatsen. För ett par veckor sedan sa en kollega: ’Jag har varit här på RES i nästan ett år, och kontrasten i hur RES stöder vår grupp är anmärkningsvärd.’ Det är därför vi gör vad vi gör.”

Dela denna artikel

Liknande tjänster

HBTQ+

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss