Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

LYCKSELE PORTFOLIO OF PROJECTS IN SWEDEN SOLD TO PRIME CAPITAL AG

by RES | aug 31, 2023 | Tid det tar att läsa: 4 min

RES, the world’s largest independent renewable energy company, has today announced it has reached agreement for the sale of its Lycksele portfolio of projects in Sweden.  The Lycksele portfolio, made up of three wind energy projects totalling 290 MW, has been acquired by Prime Capital AG and is expected to enter commercial operation in 2025. 

Located in Västerbotten County, RES started development of Lycksele in 2007 and the portfolio is made up of 45 turbines across three projects: Fjällberg, Hornmyran and Vinliden. Together the projects will contribute nearly 1 TWh per year of new green energy to the region and the European market. Part of the green electricity is planned to be used for a green Power-to-X project in the region.

The deal also sees RES support Prime Capital AG through a development services agreement to prepare the portfolio ready for construction in 2023 and once operational, RES will provide asset management services to the portfolio. RES is currently constructing Björnberget and Gubbaberget, both developed by RES and acquired by Prime Capital AG in 2020. In addition, RES provides asset management services to a further project in Prime Capital AG’s portfolio – Stavro.

Matilda Afzelius, CEO – Nordics, RES commented: “We are delighted to partner with Prime Capital AG again as they expand their investment in the Nordics and look forward to supporting them to bring the Lycksele portfolio online. 

“We value working with a partner who shares our vision of the future of the Swedish energy market, and a focus on creating synergies between the renewable energy sector and industry to provide greater value to the economy.”

Dr. Mathias Bimberg, Prime Capital AG commented: “Lycksele is already the third joint project with RES and a further acknowledgement of the good and trusted partnership between the parties. It’s an important part of our strategy to invest in both, the production of hydrogen/e-methane and the underlying green electricity production capacity, and is needed more than ever to assure sustainable energy security in Sweden and Europe”

RES is investing heavily in the Swedish energy market and has a development portfolio of 1 GW.  It is focused on creating opportunities across wind, solar, energy storage and green hydrogen by working closely with municipalities and partners to drive value into local economies in line with its vision to create a future with zero emissions.  

RES OCH PRIME CAPITAL AG SIGNAR AVTAL FÖR PROJEKTPORTFÖLJ I LYCKSELE

RES, världens största aktör inom förnybar energi, annonserade idag att de säljer sin projektportfölj i Lycksele. Projekten utgörs av tre vindparker med en total kapacitet på 290 MW och har förvärvats av Prime Capital AG. Projekten förväntas gå i kommersiell drift 2025.

RES påbörjade utvecklingen i Lycksele 2007 och portföljen består idag av 45 turbiner i tre olika projekt; Fjällberg, Hornmyran och Vinliden. Tillsammans kommer projekten att bidra med nästan 1 TWh per år av förnybar energi till såväl regionen som den europeiska marknaden. En del av den gröna el som produceras i Lycksele planeras användas till ett grönt Power-to-X-projekt i regionen.

Samarbetet innefattar även att RES stödjer Prime Capital AG i form av ett utvecklingsavtal. Det avtalet innebär att RES utvecklar portföljen och förbereder den för konstruktion 2023. Och när den väl är i drift ska RES tillhandahålla förvaltningstjänster för portföljen. Just nu bygger RES Björnberget och Gubbaberget, som båda är utvecklade av RES och förvärvade av Prime Capital AG 2020. Dessutom förvaltar RES ytterligare ett projekt i Prime Capital AG:s portfölj – Stavro.

Matilda Afzelius, vd för RES i Norden, kommenterade: “Vi är glada över att samarbeta med Prime Capital AG igen, nu när de utökar sin investering i Norden, och vi ser fram emot att stötta dem i arbetet med att ansluta Lyckseleportföljen till nätet.”

“Vi värdesätter att arbeta med en partner som delar vår vision om den svenska energimarknadens framtid, och ett fokus på att skapa synergier mellan den förnybara energisektorn och industrin för att addera ett större värde till ekonomin.”

Dr. Mathias Bimberg, Prime Capital AG kommenterade: “Lycksele är vårt tredje gemensamma projekt med RES och ytterligare ett bevis på det goda och pålitliga partnerskapet mellan oss. Det är en viktig del av vår strategi att investera i både vätgas- och e-metanproduktion och den underliggande produktionskapaciteten av grön el. Och det behövs mer än någonsin för att säkerställa en hållbar energisäkerhet i Sverige och Europa.”

RES satsar stort på den svenska energimarknaden och har en utvecklingsportfölj på 1 GW. Satsningarna är fokuserade på att skapa nya möjligheter inom vind, sol, energilagring och grön vätgas genom att arbeta nära kommuner och partners för att möjliggöra ett större värde i de lokala ekonomierna. Arbetet är i linje med RES vision om att skapa en framtid med nollutsläpp.

RES is the world’s largest independent renewable energy company active in onshore and offshore wind, solar, energy storage, transmission and distribution and green hydrogen. At the forefront of the industry for 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 9GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of corporate power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs over 2,000 people and is active in 11 countries. For further information about RES, visit www.res-group.com

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION:

Rachel Anderson

RES Press Office
+44 7795 680 803
[email protected]

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 000 personer och är verksamma i 11 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

KONTAKTA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:    

Rebecca Hjerpe

RES Presskontakt
+46 76 564 84 46
[email protected]

Dela denna artikel

Kontakta oss

Kontakta oss