X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Vindkraft på land

Vi var med vid födelsen av den förnybara industrin med banbrytande forskning om vindenergiteknik under det tidiga 1980-talet.  Vi utvecklade vår första vindkraftspark i Cornwall i Storbritannien 1992 och inom 10 år hade vi byggt världens då största vindkraftspark på King Mountain i Texas. Under åren som följde byggde vi vinkraftskapacitet på över 13 GW i hela världen – i Nordamerika, Europa och Australien.

Idag har vi en av de största projektportföljerna i vindkraftbranschen och vi bidrar fortfarande med kompanjonskap och kvalitetstjänster i världens snabbast växande energisektor.

220 vindkraftsparker

på land och y till havs

7,000 turbiner

installerade i hela världen

13GW

byggd vindkraft

Vindkraft till havs

RES har en lång och gedigen erfarenhet av havsbaserad vindkraft då vi har varit en del av utvecklingen sedan i början av 1990-talet. RES erbjuder en stor bredd tjänster knutna till havsbaserad vindkraft, allt från långa och heltäckande underhållskontrakt till separata tjänster. Genom att utnyttja vårt 24/7 kontrollcenter erbjuder vi byggtjänster (BoP) inkluderande transmissionstjänster för ägare av havsbaserade vindkraftsparker i Storbritannien.

RES erbjuder även sina konsulttjänster och tekniska expertis för att supportera företag som vill utveckla av projekt. Vår egen projektledarexpertis är heltäckande och inkluderar såväl en av dom tidigaste havsbaserade vindkraftparkerna till ett 500MW projekt i norra Frankrike som vi nyligen utvecklat. RES har en lång historia av identifiera innovativa lösningar på problem som minskar kostnaderna och gör det möjligt för projekt att utvecklas.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.

Sol

Vi deltar aktivt i den exponentiella tillväxten av solcellsmarknaden. Efterhand som kostnader faller och efterfrågan fortsätter att stiga tillhandahåller vi en blandning av standardiserade och anpassade lösningar åt kunder som ger kontrollerbar, konkurrenskraftig och förutsägbar ström. 

Idag har vi över 500MW av solcellspaneler under utveckling och har byggt och driver solcellspaneler på över 600MW i Nordamerika, Europa och Australien.

500MW

solkraftsprojekt i drift
i hela världen

Over 600MW

solkraftsprojekt under
uppbyggnad

500MW

under utveckling

Solkraft + lagring

När man kombinerar våra tre årtiondens erfarenhet av förnybar energi med vår etablerade ställning som ledare inom lagringsystem så befinner vi oss i en unik position för arbeten inom den växande trenden att bygga energilagring till solkraftsprojekt. Vi har valt att ha en agnostisk inställning till teknik och att utnyttja vår expertis till att designa och bygga innovativa lösningar.

Energilagring

Energilagring är en teknik som möjliggör övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp eftersom om man kan lagra ström är det möjligt att generera mer från förnybara källor. RES är specialist på energilagring i batteri och väljer lämpligaste komponenter och batterikemi för att möta kunders behov. Batterilagring kan byta från att importera till att exportera ström på ett ögonblick för att perfekt balansera nätet. Många av RES pågående projekt levererar stabiliseringstjänster till elnät. Utöver att lagra ström finns det flera andra tjänster lagring kan leverera.

Global ledare i energilagring

Ta reda på mer

Överföring och distribution

Vi levererar framtidens energi genom att förflytta ström dit den behövs. Våra överförings- och distributionstjänster utgör en nödvändig länk mellan kraftverk och kunder och bidrar till att bygga ett säkrare och pålitligare elnät. Dessutom utnyttjar vi vår expertis inom sektorn för förnybar energi till att bygga system som kan hantera förnybara energikällor. Vi kommer ständigt med nya idéer för att kunna leverera energi den när behövs och dit den behövs.

Leverans av framtidens energi

Ta reda på mer

Våra projekt gör skillnad

Murra Warra – vindkraft

I Victoria i Australien har RES utvecklat och byggt vindkraftsparken Murra Warra. När den blir klar är den en av de största vindkraftsparker på det södra halvklotet. Den består av 116 turbiner med en total kapacitet på 429 MW, vilket motsvarar ström till 420 000 lokala hem om året. Projektet var så stort att det fick delas in i två faser. Med en kapacitet på 226 MW tjänade fas ett på ett sammanslaget energiköpsavtal med Telstra, Coca Cola Amtil, ANZ samt universiteten i Melbourne och Monash. I september 2018 såldes den första fasen till det schweiziska riskkapitalbolaget Partners Group

Santa Rita – överföring och transmission

År 2017 slutförde RES två stora nyheter åt Invenergys Santa Rita vindkraftsprojekt i Reagan County i Texas. Projektet på 300 MW inkluderade 32 km överföringsledningar på 345 kV från projektets transformatorstation till det anslutande LCRA-ägda ställverket. Projektet inkluderade x km uppsamlingssystem och en fristående transformatorstation på 34,5 kV till 345 kV.

Arbetslagen som byggde överföringsledningarna avlägsnade 900 kubikmeter av kontinentens hårdaste sten. Två Soilmec SR45-borrar och en SR75-borr användes för att utgrävningarna skulle kunna pågå nästan helt utan avbrott. Sena leveranser och 17 dagar med dåligt väder under de mest kritiska månaderna av bygget bromsade arbetslaget, men de lyckades slutföra de sista 11 km utan en enda incident. Trots utmaningar och förseningar lyckades det hårt arbetande arbetslaget i Santa Rita leverera projektet före tidtabellen

Broxburn – energilagrings

Energilagringsprojektet Broxburn är ett projekt på 20 MW i West Lothian i Skottland som har utvecklats och byggts av RES och som beställdes 2018. Med en svarstid på delsekunder balanseras efterfråga och utbud av elektricitet i nätverket för att upprätt hålla en stabil frekvens.

Det är den första av sitt slag i Skottland. Batteriet tillhandahåller en driftsreserv för stabilisering av stamnätet och har en avgörande funktion i det nationella stamnätets övergång till ett mer flexibelt energinätverk i Storbritannien. Användning av energilagring på strategiska platser i nätverket skapar möjligheter att använda förnybar energi och gör det möjligt att undvika dyra moderniseringar av stamnätet, vilket i sin tur innebär kostnadsfördelar för konsumenter.

St Brieuc – vindkraft till havs

År 2011 gick RES samman med Iberdrola för att ge anbud på den franska upphandlingen av vindkraft och i april 2012 tilldelades vi St Brieuc-projektet utanför Bretagnes nordkust. Projektet är under utveckling och bygget ska börja 2021.  Sextiotvå turbiner på 8 MW ska producera över 1 850 GWh om året vilket motsvarar årlig elkonsumtion för 850 000 personer. Området som angavs i anbudet täcker 180 km², men efter konsultation med lokala intressenter är nu projektets slutgiltiga zon på knappt 75 km². Projektet är en investering på 2,5 miljarder euro och blir en av Frankrikes största vindkraftsparker till havs.

Lamesa – solkrafts

Solkraftsparken Lamesa II är en solkraftspark på 50 MW i Dawson i Texas. Projektet byggdes av RES och finansierades av OCI Solar Power, den dåvarande ägaren. RES blev klar med bygget i slutet 2018. Projektet såldes sedan till D E Shaw Renewable Investments (DESRI) i oktober 2018. Projektet byggdes som en del av ett energiköpsavtal mellan City of San Antonios CPS Energy och OCI Solar. Lamesa II inkluderar även en transformatorstation på 102 MW placerad vid solkraftsparken Lamesa I byggd och förvaltad RES. RES sålde den till Southern Power 2016.

CPS Energy – solkraft + energilagrings

Under 2018 påbörjade RES bygget av sitt första lagringsprojekt i Texas – ett solkrafts + energilagringssystem för CPS Energy (CPS) i San Antonio. Projektet består av 5 MW i distribuerad solenergikapacitet tillsammans med ett 10 MW/10 MW energilagringssystem med litiumjonbatteri på Southwest Research and Institutes (SwRI) anläggning i West San Antonio. Projektet är ett viktigt steg för CPS Energy när det gäller att använda ny teknik för att skapa utsläppsfri förnybar energi.

Både solkraftsparken och lagringsanläggningen ägs av CPS och ger deras team direkt erfarenhet av att använda och sköta den här tekniken inom sitt tjänsteområde. Energilagringssystemet sköts av RES. Dessutom tillhandahåller RES mindre solkrafts- och lagringsprojekt på samma anläggning för att hjälpa SwRIs forskningsprojekt.

 

Kontakta oss

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy här.