X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Om RES

RES Renewable Norden, tidigare Nordisk Vindkraft, är en etablerad aktör på den nordiska marknaden som har drivit vindkraftsprojekt i Sverige och Norge sedan 2002. 
Bolaget är en del av den globala koncernen RES som utvecklar, bygger och driftar anläggningar för förnybar energi runt om i världen sedan 1980-talet. Av koncernens 3 000 medarbetare sitter 30 på våra kontor i Göteborg, Östersund och Oslo.

I Ånge och Ljusdal har RES i dagsläget fyra projekt i olika faser, du hittar mer info om dem här nedanför eller om du klickar på projektnamnen under bilden överst på sidan.  

 

 

Björnberget

Björnberget vindpark ligger ca 10 km sydost om Ånge, det har utvecklats av RES och kommer bestå av 60 vindkraftverk på totalt 372 MW.

Vindparken  kommer att generera 1,1 TWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för ca 300 000 hushåll. 

Byggnationen påbörjades under våren 2021. Vindkraftverken kommer att resas under 2022 och driftstart planeras till slutet av 2022.

Läs mer om Björnberget här.

Gubbaberget

RES har utvecklat en vindpark vid Gubbaberget i Ljusdals kommun. Gubbaberget är till stora delar utpekat som lämpligt för vindkraft i Ljusdals kommuns tillägg till översiktsplan som antogs av kommunen år 2012. Vindparken kommer att bestå av ca 12 -13 vindkraftverk och total effekt beräknas bli ca 75 MW. 

Läs mer om Gubbaberget här.

Våsberget

Vindpark Våsberget ligger ca 45 km nordväst om Ljusdal i Ljusdals kommun och består av 8 stycken 3,45 MW vindkraftverk av typen V117 från Vestas. Årlig energiproduktion är 80 GWh.

Byggnationen påbörjades 2016 med vägar, fundament och elledningar och under ett antal intensiva månader restes de 8 turbinerna.  I början på 2017 driftsattes den sista turbinen och parken överlämnades till den nya ägaren, den franska kapitalförvaltaren Mirova.  RES  ansvarar för drift och underhåll.

Läs mer om Våsberget här.

 

Storåsen

RES planerar en vindkraftspark vid Storåsen i Ånge kommun. RES bedömer att området har god vindpotential för vindbruk och har därför fortsatt undersöka förutsättningarna för vindkraft vid Storåsen efter att Ånge kommuns time-out upphört.

Nytt samråd genomfördes under våren 2020 och ett flertal utredningar har genomförts under 2020/2021. RES avser lämna in en ny tillståndsansökan under Q2 2021.

Läs mer om Storåsen här.

Kontaktpersoner

Magnus Igel
Utvecklingschef Sverige Magnus Igel 070 261 74 40
Kalle Frölander
Björnberget Projektchef Bygg Kalle Frölander 063-199 041
Tobias Bogeskär
Gubbaberget Huvudprojektledare Tobias Bogeskär 070 789 60 77
Elin Gibson
Gubbaberget Delprojektledare Elin Gibson 070 279 20 22
Adrian Holmgren
Våsberget Driftansvarig Adrian Holmgren 070 633 77 33
Sigrid Nord
Storåsen Projektledare Sigrid Nord 072 204 57 57

Kontaktformulär

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy här.