X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik

Düşük karbon endüstrisinde lider olmak istiyoruz.

Yaklaşımımız

RES, aşağıdaki konulardaki çabalarda öncüdür:

  • bir düşünce lideri olarak güçlü ve müreffeh bir temiz enerji endüstrisi geliştirmek

  • doğa ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak

  • çalışanlarımızın hayatlarını ve içinde çalıştığımız yerel toplumların hayatlarını iyileştirmek.

İnsanlarımızın, sürdürülebilirliği günlük yaşamlarının her bir parçasına entegre etmelerine imkan tanıyan bir kültür inşa ediyoruz.

Operasyonlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin topluma ve çevreye net bir pozitif katkı sağlamasını temin ederek değişime güç veriyoruz.

Sürdürülebilirlik, değerlerimizin temelinde yatmaktadır

Temiz, çevre dostu ve güvenli enerji sağlıyoruz

Dört ilke

Dört sürdürülebilirlik ilkesine sahibiz: İş, Çevre, İtibar ve Sosyal. Bu ilkeleri iş yapma şeklimize entegre etmemiz, pozitif değişime güç vermemize yardımcı oluyor.

İş: Uzun vadeli düşünmeyi istisnai kısa vadeli performansla birleştirerek şirketi sürekli büyüme için konumlanma.

İtibar: Bir düşünce lideri ve güvenilir iş ortağı olma; paydaşlarımız için kalıcı ve pozitif bir miras bırakma.

Çevre: Projelerimiz aracılığıyla oluşturabileceğimiz faydaları maksimize etmek amacıyla faaliyetlerimiz ve etkilerini yönetme.

Sosyal: Emniyetli ve teşvik edici bir çalışma ortamı sağlama ve karşılıklı faydalar sağlamak amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışma.

İş

RES, yenilenebilir enerji projelerini geliştirmek, planlayıp düzenlemek, inşa etmek amacıyla sahip olduğu şirket içi uzmanlıkla küresel pazarları temiz enerji geleceğine yönlendirmeye yardımcı olmak için iyi bir şekilde konumlandırılmıştır. Hizmetlerimizi beş teknoloji genelinde sunmak suretiyle, bir yandan sürekli büyüme için fırsatlar yaratırken, enerji ile ilgili çeşitli sorunları sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde çözmemize imkan tanır.

Uzun vadeli düşünmeyi istisnai kısa vadeli performansla birleştirerek şirketi sürekli büyüme için konumlanma.

Küresel pazarları temiz enerji geleceğine yönlendiriyoruz

Vaka çalışmaları

RES, ABD'de enerji depolama çözümleri konusunda en üst sıraya yükseldi

RES, enerji depolama pazarına 2010 yılında girmiştir ve kamu hizmet sağlayıcıları, bağımsız enerji üreticileri ve bölgesel iletim organizasyonlarına birden çok şebeke hizmeti sağlayan çözümler geliştirmektedir. O tarihten itibaren büyüyerek bugün endüstri lideri konumuna gelmiştir ve Navigant Research tarafından Mayıs 2015'de gerçekleştirilen Liderlik Panosu Raporunda en büyük üç enerji depolama sistem entagratöründen biri olarak sıralanmıştır.

Fransa'da, 150 MW'ın üzerinde temiz enerji projesi inşahalindedir

 

Şu anda Fransa'da, dört rüzgar çiftliği ve 152 MW kurulu kapasiteli yere monte PV santrali olmak üzere beş yenilenebilir enerji santrali inşa ediyoruz. Bu, Fransa'da yenilenebilir sektöründe büyük bir oyuncu olarak yerimizi güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

İtibar

RES, yenilenebilir enerjilerde sürekli yatırım, ekonomik geliştirme ve istihdam yaratılmasını destekleyecek olan sürdürülebilir enerji politikalarına geçiş çabalarına öncülük etmektedir. Çalışanlarımız, EWEA, AWEA, CanWEA, RenewableUK, Fransa Energie Eolienne, İsveç Rüzgȃr Enerjisi, NORWEA, FWPA, BWE ve Türeb gibi dünya genelindeki yenilenebilir enerji meslek odaları ile çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bir düşünce lideri ve güvenilir iş ortağı olma; herkes için kalıcı ve pozitif bir miras bırakma.

Bundan sonra nerede bulunacağımızıöğrenin

Güçlü ve müreffeh bir enerji endüstrisi geliştirmek

Vaka çalışmaları

Kanada Rüzgar Enerjisi Derneği Liderlik Ödülü

RES'te Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli VP olan Peter Clibbon, Toronto'da düzenlenen 2015 CanWEA'da, son 15 yıl içerisinde Kanada'da rüzgar enerjisinin ilerlemesine yönelik yapmış olduğu önemli katkılar tanınarak Bireysel Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Kendisi, her günkü 'pozitif değişime güç verme' çabalarımızı destekleyen çok disiplinli bir ekibe liderlik etmektedir.

İsveç, Havsnäs'ya üst düzey bir eğitimsel saha gezisi

İskandinavya'daki bir RES operasyonu olan Nordisk Vindkraft (NV), Östersund Arazi ve Çevre Meclisi üyelerini, Havsnäs rüzgar çiftliğimize yaptıkları saha gezisinde ağırladı. Bu ziyaret, bir rüzgar çiftliğinin nasıl çalıştığı ve nasıl göründüğü hakkında çalışma yapmak isteyen Meclisin kendisi tarafından talep edildi. Seneler sonra ilk saha gezileri için Havsnäs ve NV'yi seçmeleri, güvenilir ve yüksek düzey beceriye sahip bir şirket olarak itibarımızı kanıtlar bir göstergedir.

Çevre

İklim değişikliği, toplumumuza ve gelecek nesillere en büyük tehditlerden birini oluşturmaktadır. RES ürünleri ve hizmetleri, sera gazı emisyonlarını azaltmak için benzersiz bir fırsat sağlamaktadır. Aynı zamanda, ofislerimizden inşaat sahalarımıza kadar tüm operasyonlarımızın çevreye olan etkisinin bilincindeyiz. Bu düşünceyle, şirketin her düzeyinde geri dönüşüm, çevre dostu seyahat ve enerji tasarrufuna yönelik girişimlere sahibiz ve tüm projelerimiz için kapsamlı çevresel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Projelerimiz aracılığıyla oluşturabileceğimiz faydaları maksimize etmek amacıyla faaliyetlerimiz ve etkilerini yönetiyoruz.

Çevresel faydaları maksimize etmek amacıyla faaliyetlerimizi yönetiyoruz

Operasyonlarda her yıl 14 milyon tonun üzerinde tasarruf

Vaka çalışmaları

İngiltere'deki Wolley Hill rüzgar çiftliği, kalıcı yaban hayatı mirası sağlıyor

Huntingdonshire'da bulunan bu rüzgar çiftliği, polen yayan böcekleri teşvik etmek ve peçeli baykuşlar için bir avlanma alanı sağlamak amacıyla modern çiftçilik yöntemlerinden önce yaygın olarak görülen karışık yaban çiçekleri ile tohumlanmış bir hektardan daha geniş bir otlak da dahil bir dizi ekolojik iyileştirmeler uygulamaktadır. Bu, Yerel Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı ile uyumludur. RES, aynı zamanda, yarasaların tüneklemesini ve sarı kiraz kuşu ve öter ardıç gibi kuşların yuvalaması ve tavşanlara sığınak sağlamak için yöreye özgü çalı çitler ekiyor ve alçak ağaçlık alan oluşturuyor.

ABD'de geri dönüşümü zor olan malzemeleri yeniden kullanmak için arazi sahipleri ile birlikte çalışıyoruz.

Ahşap kablo makaralarının geri dönüşümü zordur ve bunlar, geçmişte genel olarak çöp sahalarına gönderilirdi. İnşaat sahalarımız, ahşap makaraları yeniden kullanmak ve geri dönüşüme tabi tutmak için bölge sakinleri ve yerel organizasyonlarla birlikte çalışarak bu durumu değiştiriyorlar. Bu, bir yandan çöp sahası atık maliyetlerimizi azaltırken diğer yandan yerel topluma ve çevreye fayda sağlamaktadır. Tucannon Nehri Projesinde yerel bir çiftçi, çöp sahasından kurtarılan 30 tonu aşkın 44 ahşap makarayı 680 ahşap makara ucunu, çitlere, ağıl ayırıcılara ve köpek evlerine dönüştürmektedir.

Sosyal

RES olarak, işimizi geliştirenler, çalışanlarımızın kalitesi ve iş ortaklıklarımızdır. Çalışanlarımıza, içinde çalıştıkları yerel toplumlarda pozitif etkide bulunmaları için yetki veriyoruz ve herkesin evine her gün emniyetli bir şekilde dönmesini temin etmeye yardımcı olan güçlü bir emniyet kültürüne bağlıyız.

Emniyetli ve teşvik edici bir çalışma ortamı yaratmak ve karşılıklı faydalar sağlamak amacıyla paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Emniyetli ve teşvik edici bir çalışma ortamı sağlıyoruz