Hizmetler

Kuzey İsveç'te endüstrinin yeşil hidrojen kullanmasına yardımcı olmak.

Ofis Konumları

Küresel vizyonumuz ve yerel kültürümüzle gurur duyuyoruz. RES merkezlerine ait iletişim ve konum ayrıntılarını görebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Paylaşım Ağları

Irk

Çeşitliliği desteklemek ve kapsayıcılığı arttırmak için eşitliğin önündeki engelleri kaldırırken bize katılın.

Düşüncelerinizi açıkça ifade edin

Herkesin duyulduğunu hissettiği ve potansiyeline ulaşma konusunda desteklendiği, işbirlikçi bir çalışma ortamına katkıda bulunun. Meslektaşlarımızı ve toplumumuzu nasıl eğitebileceğimiz ve bilgilendirebileceğimiz konusunda her zaman yeni fikirler arıyoruz.

Son dönemdeki girişimlerimizden bazıları:

Ters mentorluk

Farklı etnik kökene sahip çalışanları birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları için eşleştiriyoruz.

Tatil takası

Çalışanlarımızın resmi tatillerine kendileri için önemli olan başka bir günle değiştirebilmelerine imkan veriyoruz. Bu şekilde, tüm kültürel ve dini bayramları tanıyoruz.

Farkındalık kampanyaları

Şirket çapında ırkçılık karşıtı farkındalık kampanyaları yürütüyor ve herkesi bu kampanyalara katılmaya teşvik ediyoruz.

Eğitim materyali

Günlük akışta ortaya çıkabilecek önyargılar ve ayrımcı/saldırgan söylemler konusunda bilgilendirici videolar hazırlıyoruz.

RACE Paylaşım Ağı, RES bünyesinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm çalışanlarımız için kapsayıcı ve destekleyici bir ortam geliştirmeye odaklıyız. RACE Paylaşım Ağı üyeleri olarak, bu değerleri destekleyerek olumlu değişimi yönlendiriliyor ve şirket kültürümüzün güçlendirilmesinde aktif rol alıyoruz.

NOEL RODNEY

UYGULAMA SİSTEM ANALİSTİ

Ekibimize katılın

Çalışanlarımız yaptıkları işe tutkuyla bağlı olup, takım ruhuna uygun hareket eder. Hesap verebilir bir yaklaşımla ve mükemmele ulaşma hedefiyle çalışırlar.