X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

Yetkinliklerimiz

Otuz seneyi aşkın bir süre boyuncakendi kaynaklarımızı kombine ederek,ekonomik ve düşük karbonlu bir gelecek yaratabilecek yetkinlikleri geliştirdik.

Mühendislik

Uzman mühendislerimiz, geçtiğimiz 30 yıl boyuncayenilenebilir enerji projelerimizi desteklemek, geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için gerekli tüm ileri becerileri küresel ölçekte geliştirdiler.

Proje mühendisliği

Mühendislerimiz, proje geliştirme aşamasında, saha ulaşımı, inşaat ve nakliye konularını uzmanlık hizmeti sağlar. Aynı zamanda, arazi kullanımı gereklilikleri ile saha altyapısından sorumluyuz. Mühendislerimiz, hem kara üzerindeki hem de offshore projelerin temellerini tasarlar ve her adımı maliyet kontrolü çerçevesinde proje geliştirme vegeliştirmeyle ilgili ve çevresel sınırlamalara uygun  şekilde yapmaya çalışırız.

Elektrik mühendisliği ve şebeke kodu uyumu

Tüm şebeke mühendislerimiz, dünya genelindeki farklı pazarlarda şebeke uyumluluğu konusunda yüksek tecrübe sahibidir ve türbin veya panellerden şebeke bağlantısına kadar komple sistem tasarımlarını dikkate alırlar. Şebeke bağlantıları ve şebeke kodu uyumu konusunda derin bilgi sahibiyiz ve projeler için şebeke kapasitesini güvenceye almanın geliştirme safhasında oynadığı hayati rolü anlıyoruz. Aynı zamanda, bütün jeneratörlerin sıkı şebeke kodlarına nasıl uyum göstereceklerini anlamaktayız zorunda olduklarını da anlıyoruz. Bu, emniyetli ve verimli ağ operasyonu için esastır. Jeneratörleri etkin şekilde kontrol etmek ve izlemek için kendi yazılımımız olan RESolve'u geliştirdik.

Tedarik ve mühendislik

Kendi projelerimiz için teknoloji spesifikasyonları oluşturarak bir tecrübe birikimi oluşturduk. Bu, müşterilere tarafsız uzman tavsiyesinde bulunmak konusunda son derece faydalıdır. Aynı zamanda, mühendislerimizin, teknik spesifikasyonları hazırlamak ve tasarım yönetimine yardımcı olmak amacıyla rüzgar türbini, güneş enerjisi ve batarya depolama tedarikçileri ile birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Ekipmanın spesifkasonlarda belirtildiği şekilde teslim edilmesini temin etmek amacıyla kalite güvencesini takip ederiz ve her bir projenin ömrü boyunca risklerin yönetilmesine yardımcı olmak için uygun teknoloji ve sürekli denetim mühendisini  değerlendirir ve seçeriz.

30 yıllık tecrübe

mühendislik

enerji projeleri

Teknik

Bir projenin ömrü boyunca enerji üretimi, depolama ve iletimi, her bir sahaya uyguladığımız teknik tasarım uzmanlığına bağlıdır.

Rüzgar çiftliklerinin uzun vadede enerji üretimini doğru bir şekilde anlamak, bunu geliştirmek ve bu konuda tahminde bulunmak amacıyla modeller oluşturmak için on yıllar harcadık. Bunun, her bir proje için finansal risk ve belirsizliği azalttığını ve değerini yükselttiğini biliyoruz.

Şirket içi kaynak değerlendirme ve veri analiz ekiplerimiz, endüstri uygulamalarında köklü değişikliklere sebep olan araştırmalara öncülük yapmıştır. Rüzgar hızı tahmini, akış modelleme, rüzgar çiftliği yerleşimi, optimizasyonu, türbin etkilenme efektleri ve gürültü üzerine veri üreten mühendislerimiz, bizimenerji verimi ve karlılığını artırmak için kullandığımız yöntemlere katkıda bulunur.

Aynı zamanda, verilerimizi iyileştirmek için bitki örtüsü, şehirleşme, ve diğer türbinler dahil iklim koşulları ve arazi çeşitleri için sahaya özgü tahminler de kullanırız. Şirket içi yazılım kullanmak suretiyle, rüzgar çiftliği yerleşiminioptimize etmek amacıyla bireysel türbin tipleri ve güç eğrilerini dahi karşılaştırabiliriz. Daha derinlemesine veri analizleri gerçekleştirilmesi, onarımı pahalı herhangi bir arıza meydana gelmeden önce gerekli bakım çalışmasının gerçekleştirilmesini temin edecek olan performans trendlerini tanımlar.

Ölçüm hizmetleri

Ölçüm hizmetlerimiz, meteoroloji direkleri kurulması ve uzaktan algılama cihazlarının dağıtılması yoluyla müşterilerimizin, güvenli, yüksek kaliteli proje ve çevresel veri almalarına olanak tanır.

Şirket içi uzmanlar

Hukuk ve ticari

Şirket içi hukuk ve satış ekiplerimiz, bir projenin ömrü boyunca o projenin tüm yönleriyle ilgilenirler. Yenilenebilir enerji, depolama ve iletim projeleri geliştirirken uzman tavsiyesi almak önemlidir. Uzmanlıklarımız ve bankalar, finans kurumları, sigortacılar, üreticiler, danışmanlar ve hukuki uzmanlarla olan yakın bağlantılarımız, her proje için en iyi düzenlemeyi gerçekleştirebileceğimiz anlamına gelir.

Hukuk ekibi, uygun olan yerlerde yerel uzmanlarla konuşmak suretiyle uyum konusunda tavsiyede bulunur ve proje geliştirmek, inşa etmek ve işletmek için daha kapsamlı ticari sözleşmeler hazırlar ve müzakere eder.

Ticari ekip, kısa ve uzun vadeli fon temin etmek için bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte çalışır. Aynı zamanda, enerji satın alım anlaşmaları (PPA'lar) konusunda enerji tedarik şirketleri ile birlikte çalışırlar ve satıcının finansal kapasitesi veya diğer uzun vadeli elektrik satış anlaşmaları konusunda tavsiyede bulunurlar.

Mevcut yatırımların yeniden finansmanını, yeni projelerin inşasını ve vadeli finansmanını kapsayacak şekilde uluslararası bankalarla birçok büyük finansman anlaşması müzakere ettik. Tüm bunlar, yenilenebilir enerjinin büyümesine ve düşük karbonlu bir geleceğe doğru ilerlememize yardımcı olur.

Müşterilerin, esnek anlaşma yapılarıyla rekabetçi fiyata, temiz, çevre dostu ve güvenilir enerji istediğini biliyoruz. Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik genelinde çevre dostu enerji veya depolama hizmetleri satın alımı ile ilgilenen müşterilere tamamen geliştirilmiş projeler sunabiliriz. Aynı zamanda, ticari ve endüstriyel müşteriler için dağıtılmış enerji anlaşmalarını yapılandırabiliriz.

Anlaşmaları, kendilerine ait transfer yapıları ve ortak girişim iş ortaklıkları inşa etmek amacıyla, geleneksel PPA veya kur farkı sözleşmelerinden (CfD), finansal uzlaşma anlaşmalarına kadar müşterilerin tercih ettiği şekilde yapılandırıyoruz. Farklı sayıda bağımsız enerji üreticisi için çalışıyoruz ve uzun vadeli proje mülkiyeti temin edebiliriz.

Çok sayıda kamu hizmetleri ve elektrik kooperatifleri ile birlikte ticari ve endüstriyel müşterilerle de çalışıyoruz. Müşterimiz kim olursa olsun, bir yandan kendilerini yakıt fiyatlarındaki artışlara karşı korurken diğer yandan onlara uygun fiyatlı enerji ve varlıklar sağlıyor, karbon ayak izlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz.

Bir projenin ömrü

Tedarik

Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde kendi gerçekleştirdiğimiz projeleri teslim ederek, ürün ve hizmetleri verimli bir şekilde tedarik etmek amacıyla güvenilir süreçler oluşturarak tedarik alanında değerli bir tecrübe inşa ettik.

Arazi satın alımından ekipmana kadar her konuda uçtan uca hizmet sağlıyoruz. Teknoloji konusunda bağımsızız - belirli bir teknolojiye veya üreticiye bağlı değiliz - böylelikle tarafsız kalırız ve projeniz için en iyisini tedarik ederiz. Aynı zamanda, şebeke bağlantı anlaşmalarını müzakere ederiz ve uyum ile servis sözleşmelerinin sorumluluğunu üstlenerek enerji üretiminde kullanılan varlıkların servis işlemlerini gerçekleştiririz.

Projenizin teslimi için RES'i kullanmanız, birden fazla tedarikçi sözleşmesi kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, tekrarlar veya ihmallerin ortaya çıkmasını önlemekle birlikte daha iyi bir değer sunar.

Tedarik politikamızı burada okuyabilirsiniz (İngilizce).

Uçtan uca hizmet

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite

İşimiz genelinde en iyi uygulamaların paylaşılmasını temin etmek amacıyla dünya genelinde küresel SEÇ-K ekipleri oluşturulmuştur. Sağlık, emniyet, kalite ve çevre sürdürülebilirlik ilkelerimizin yerine getirilmesinin anahtarıdır.

Kendimizin ve diğer insanların emniyetinden sorumluyuz. Herkesin evine emniyetli bir şekilde döndüğü bir gelecek inşa etmekte kararlıyız.

Bunu, aşağıdakiler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz:

  • Emniyetli Davranışlar - her birimizin, işimizin gerektirdiği çalışmaları yerine getiren herkesin emniyeti konusunda sorumluluk almasıyla

  • Emniyette Liderlik - çalışanlarımız, müteahhitler, müşteriler, ziyaretçiler ve genel olarak halk da dahil olmak üzere yaptığımız işlerden etkilenen herkesin sağlığı, emniyeti ve refahı konusunda kararlılık göstererek

  • Çevresel Yönetim - faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirip çevreyle ilgili kaygıları ve hedefleri iş kararlarıyla entegre ederek

  • Kalite Yönetimi - işimizin ihtiyaçlarını yansıtan kalite standartlarını belirleyerek.

Sağlık, emniyet

ve herkesin

esenliğikonusunda kararlılık