X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

RES ANATOLİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ TALEBİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine  ve bu hakları kullanması için Veri Sorumlusuna  başvuru şekline ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Res Anatolia Holding A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından aşağıda belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A. BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen talep formunun yer aldığı zarfın üzerine “ Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

Noter Kanalıyla Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen tarafınızca keşide edilecek ihbarnamenin konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

İadeli Taahhütlü Mektup ile Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen tarafınızca gönderilen postanın konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla (“KEP”) Başvuru

resanatolia@hs03.kep.tr

Lütfen tarafınızca gönderilen e-mailinin konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

 

B. BAŞVURU CEVAPLAMA SÜRESİ VE ÜCRETİ


KVKK’nın 13/2. maddesinde “Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.” denilmektedir.

Bununla birlikte, Kurul tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 7. maddesinde “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” denilmektedir.

KVKK ve Tebliğ’in sair hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olarak tarafımıza yönelttiğiniz bilgileri öncelikli şekilde;

  • en kısa süre içerisinde,
  • herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeksizin cevaplandırmaya çalışacağız.

Buna karşın;

  • başvuru sahibi olarak sunduğunuz bilgi ve belgelerden tam ve nitelikli bir araştırma yapmanın mümkün olmaması,
  • kişisel veri bildirim işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde yasal mevzuat kapsamında öngörülen diğer haklarımızı kullanabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Kişisel Veri Başvuru Talep Formu