X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

Geliştirme

Küresel geliştirme ekiplerimiz, başarılı proje geliştirmeyle ilgili her konuda yüksek tecrübe sahibidir.

Kısaca nasıl çalıştığı

Geliştirme ekiplerimiz, bir projenin her aşamasında maliyet etkinliği temin etmek amacıyla işimiz genelinde sahip olduğumuz şirket içi uzmanlığımızı koordine eder. Aynı zamanda, en iyi sonuçları elde edebilmemiz için yerel toplumların, kurumların ve enerji şirketlerinin işbirliğini sağlamaya çalışırız.

Maliyet etkin, sürdürülebilir projeler geliştirmek hedefiyle ticari, çevresel ve sosyal kaygıları dengeliyoruz

Bir saha seçerken çeşitli konuları göz önünde bulunduruyoruz. Buna, arazi kullanımı, ekoloji, güneş enerjisi kaynağı (veya rüzgar hızı ve arazi) ve erişim kolaylığı ile birlikte planlama politikaları ve insanların evlerine yakınlık da dahildir. Bundan sonra, kaynak değerlendirme, en uygun teknolojinin tedariği, sivil mühendislik ve şebeke bağlantısı gibi teknik ve mühendislik alanındaki zorluklar için hazır bilgili şirket içi ekiplerimiz ile başarılı projeleri tasarlamaya ve inşa etmeye başlarız.

Tasarım ve geliştirme

Projelerinizi geliştirir ve tasarlarken yerel toplumları sürece dahil ederiz ve bağımsız çevresel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi için görevlendirmede bulunuruz. Bu aşamada ilgili sahalarda sadece misafir olduğumuzdan, arazi sahipleri ve yerel toplumlarla iyi ilişkiler kurmayı ve korumayı amaçlarız. Aynı zamanda, gerekli kira sözleşmelerini, planlama ve şebeke bağlantı izinlerini almak için hukuk kurumlarla da yakın bir şekilde çalışırız.

Geliştiricilerimiz, yerel ve ulusal şirketlerle enerji anlaşmaları konusunda müzakerede bulunmak, inşaat veya satış için hazır olacak şekilde, enerjinin serbest bırakılması konusunda anlaşmak, finansman, ara bağlantı ve iletim anlaşmaları yapmak için aynı zamanda hukuk ve satış ekipleriyle birlikte çalışırlar.

Geliştirme safhaları

  • Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, enerji depolama ve iletim için sahaların tespit edilmesi ve bitişik arazi kullanımı ve şebeke bağlantısının haritalanması.

  • Erişim ve kaynak ölçümü için yerel arazi sahipleriyle ilişkiler kurma ve koruma.

  • Beldeler ve kurumlarla pozitif diyalog kurma ve koruma.

  • Kaynakların optimizasyonu, sivil, mekanik ve elektrik mühendisliği de dahil proje planlama - bunların tümünü gerçekleştirirken bir yandan da çevresel, ekonomik ve sosyal kaygıların dengelenmesi.

  • Çevresel değerlendirmeler gerçekleştirerek ekoloji, hidroloji, jeoloji, akustik, arkeoloji ve havacılık gibi alanların bu değerlendirmelerde kapsanması.

  • Planlamadan onay ve ful ruhsat alımına kadar tüm sürecin yönetilmesi.

  • Kamu hizmetleri sağlayıcılarıyla elektriğin temini, bağlantı ve iletim anlaşmalarının müzakeresi.

  • İnşaat veya satış için tüm hukuk ve finansman anlaşmalarının düzenlenmesi.

Başlangıç aşamasında saha seçiminden tüm hukuk ve ticari anlaşmalara kadar geliştirme sürecinin tamamını yönetebiliriz

 

RES, projelerin emniyetli bir şekilde planlanıp düzenlenmesi, tedariği, inşası ve işletilmesi için gerekli tüm yetkinlikleri sunar.

İletişim

Geliştirme hizmetleri için bizimle ilgili ülkede veya küresel genel merkezimizde iletişim kurun. Eğer kaliteli verilere ihtiyacınız varsa, ölçüm hizmetleriyle buradan iletişim kurun.