X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Länder vi är verksamma i

Vi är ett globalt företag med verksamhet i över 10 länder.

image/svg+xml
X
Etablerat
Projekt
Portfolio

Australien

Etablerat
2004

I Australien har RES gjort sig ett namn genom att bygga förnybara energiprojekt som exempelvis Ararat och Murra Warra. Det är två av de största vindkraftsparkerna på det södra halvklotet. Med utgångspunkt från vår globala erfarenhet av energiköpsavtal tecknade RES Australiens första energiköpsavtal 2017 med Telstra för deras första storkskaliga solkraftspark i Australien. Därefter följde energiköpsavtal för vindkraftparken Murra Warra på 441 MW under 2018. Som grundande undertecknare av  Clean Energy Council’s Best Practice Charter for Renewable Energy Developments (Clean Energy Councils deklaration om bästa praxis för utveckling av förnybar energi) har vi ett starkt samhällsengagemang som visas av vårt framgångsrika Twitter-konto som håller samhället Murra Warra uppdaterat. 

Canada

Etablerat
2013
Projekt
27
Portfolio
1,9 GW

RES  har sedan 2003 samarbetat med kommuner, företag, ursprungsbefolkningen och statliga myndigheter och uppfyller de strikta kraven i Quebec och Ontario. Vi byggt ett gott anseende med framgångsrika projekt som till exempel den första solkraftsparken under Ontarios inmatningstariff och Ontarios största vinkraftspark – South Kent-anläggningen på 270 MW. 

Vi arbetar med ursprungsbefolkningen i enlighet med Impact Benefit Agreement. Ett exempel är upphandlingsprocesser specifikt riktade till ursprungsbefolkningens företag för vindkraftprojektet Greenwich på 99 MW i norra Ontario.

Frankrike

Etablerat
1999
Projekt
48
Portfolio
845 MW

Som ett långvarigt renodlat företag inom förnybar energi med kontor i hela landet är RES ett välkänt och pålitligt varumärke på den franska marknaden, där vi har engagerat oss i de samhällen vi är verksamma. Den imponerande projektportföljen består av landbaserad vindkraft samt vind- och solkraft till havs. Vår framgång bygger på djupgående kunskaper om det franska stamnätet och landets lagstiftning.  Fram till idag har vi projekt med förnybar energi på 848 MW och 2,5 GW under utveckling i hela landet. 

Norden

Etablerat
2002
Projekt
16
Portfolio
809 MW

RES, tidigare Nordisk Vindkraft, är en välkänd vindkraftsutvecklare i Norden, som har utvecklat och byggt landbaserad vindkraftskapacitet på över 406 MW. I Norden har RES omfattande förvaltnings-, drift- och underhållskapacitet och driver projekt för olika kunder i hela regionen. Vi driver nu bland annat en av Sveriges största vindkraftsparker – Sidensjö på 144 MW.   

Turkiet

Etablerat
2009

År 2019 firade RES 10 års verksamhet i Turkiet. Med säte i Istanbul sedan 2009 inkluderar våra framgångar vindkraftsparkerna i Havza, Balabanlı och Evrencik, förväntade utvecklingsprojekt för vindkraft på 265 MW via kapacitetsanbud 2017 samt solkraftsprojekt i Küçükköy, Feke, Aşkale och Demirçit. Vi utvecklar även andra vind- och solkraftsprojekt för framtida kapacitetsauktioner och är aktiva inom YEKAs (områden för förnybara energikällor) anbud för landbaserad vind- och solkraft samt vindkraft till havs. RES har en unik möjlighet med sin omfattande internationella erfarenhet och expertis att hjälpa Turkiet att hantera landets stora utmaningar inom energiförsörjning.

Tyskland

Etablerat
2013

Genom att arbeta med markägare, kommuner, energileverantörer och industrikunder har RES omfattande erfarenhet i Tyskland.  RES hanterar tillstånds- och anbudsprocesser från inledningen med platsbestämningen till den slutliga driften av vindkraftsparken. Expertteamen hanterar ett snabbt genomförande av projekt – inklusive drift och ledning. 

Vi har även designat och byggt Tysklands första batterilagringssystem kopplat till elnätet åt en anläggning i norra Tyskland.  Batterilagringssystemet på 10 MW stabiliserar nätet och tillhandahåller 100 procent förnybar energi som reservkraft åt anläggningen.

UK & Irland​

Etablerat
1981
Projekt
76
Portfolio
1,7 GW

Ända sedan RES grundades i Storbritannien 1981 har företaget varit en pionjär inom förnybar energi och utvecklade Storbritanniens andra vindkraftspark 1992. Vår omfattande portfölj i Storbritannien med utvecklade och byggda projekt består av land- och havsbaserad sol- och vindkraft samt energilagring. RES har omfattande förvaltnings-, drift- och underhållskapacitet och driver ett betydande antal projekt för viktiga industrikunder i både Storbritannien och Irland. År 2018 sålde RES sitt första subventionsfria projekt – vindkraftsparken Craiggore på Irland.

USA

Etablerat
1997
Projekt
110
Portfolio
12 GW

I över 20 år har RES bidragit till att forma den förnybara energimarknaden i USA. År 2001 byggde vi det som då var världen största vindkraftspark och har därefter levererat vind- och solkraftsprojekt på över 10 GW i hela USA. RES är mycket aktiv på marknaden för energiköpsavtal och har kontrakt på över 1 GW. För inte så längesedan rankades vi globalt som världsledande inom integrering av energilagringsteknik och vårt överförings- och distributionsteam har byggt över 1 500 kilometer överföringsledningar.