X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

Länder vi är verksamma i

Vi är ett globalt företag med verksamhet i över 11 länder.

image/svg+xml
X
Etablerat
Projekt
Portfolio

Australien

Etablerat
2004

I Australien har RES gjort sig ett namn genom att bygga förnybara energiprojekt som exempelvis Ararat och Murra Warra. Det är två av de största vindkraftsparkerna på det södra halvklotet. Med utgångspunkt från vår globala erfarenhet av energiköpsavtal tecknade RES Australiens första energiköpsavtal 2017 med Telstra för deras första storkskaliga solkraftspark i Australien. Därefter följde energiköpsavtal för vindkraftparken Murra Warra på 441 MW under 2018. Som grundande undertecknare av  Clean Energy Council’s Best Practice Charter for Renewable Energy Developments (Clean Energy Councils deklaration om bästa praxis för utveckling av förnybar energi) har vi ett starkt samhällsengagemang som visas av vårt framgångsrika Twitter-konto som håller samhället Murra Warra uppdaterat. 

Canada

Etablerat
2003
Projekt
27
Portfolio
1,9 GW

RES  har sedan 2003 samarbetat med kommuner, företag, ursprungsbefolkningen och statliga myndigheter och uppfyller de strikta kraven i Quebec och Ontario. Vi byggt ett gott anseende med framgångsrika projekt som till exempel den första solkraftsparken under Ontarios inmatningstariff och Ontarios största vinkraftspark – South Kent-anläggningen på 270 MW. 

Vi arbetar med ursprungsbefolkningen i enlighet med Impact Benefit Agreement. Ett exempel är upphandlingsprocesser specifikt riktade till ursprungsbefolkningens företag för vindkraftprojektet Greenwich på 99 MW i norra Ontario.

Frankrike

Etablerat
1999
Projekt
68
Portfolio
1 GW

RES, som grundades i Frankrike 1995 under namnet EOLE Technologies, är ett mångårigt renodlat företag för förnybar energi, med kontor spridda över hela landet. RES har utvecklat mer än 1GW förnybara energiprojekt i Frankrike både på land och till havs.

Tjänsteteamen, som består av 70 personer, stödjer idag mer än 800 MW operativa tillgångar i Frankrike. RES har utsetts av France Énergie Éolienne (FEE) till den femte största vindkraftsförvaltaren i Frankrike. Med mer än 220 MW tillgångar under drift- och underhållskontrakt, underhåller RES Services-teamen mer än 100 WTG och 15 solenergiparker.

Norden

Etablerat
2002
Projekt
16
Portfolio
809 MW

RES, tidigare Nordisk Vindkraft, är en välkänd vindkraftsutvecklare i Norden, som har utvecklat och byggt landbaserad vindkraftskapacitet på över 406 MW. I Norden har RES omfattande förvaltnings-, drift- och underhållskapacitet och driver projekt för olika kunder i hela regionen. Vi driver nu bland annat en av Sveriges största vindkraftsparker – Sidensjö på 144 MW, och bygger just nu Björnberget Vindkraftpark på 372 MW.

Turkiet

Etablerat
2009

RES i Turkiet har haft stora framgångar med sitt erfarna team avseende samtliga delar avseende projektutveckling av portföljen. Framgångarna ses såväl inom lokalisering, mätstationskonfiguration, risk- och begränsningsanalyser som inom lokal närvaro vid uppkomna bud, utförda EPDK-licensansökningar och att få alla tillstånd på plats för licensiering.
RES som har färdigställt 218 MW vind och 35 MW solenergiprojekt, har fortsatt med att utveckla 265 MW vindenergiprojekt som teamet vunnit under 2017 TEIAS (Turkish Electricity Transmission Corporation) i Turkiet.

Tyskland

Etablerat
2013

Genom att arbeta med markägare, kommuner, energileverantörer och industrikunder har RES omfattande erfarenhet i Tyskland.  RES hanterar tillstånds- och anbudsprocesser från inledningen med platsbestämningen till den slutliga driften av vindkraftsparken. Expertteamen hanterar ett snabbt genomförande av projekt – inklusive drift och ledning.
Vi har även designat och byggt Tysklands första batterilagringssystem kopplat till elnätet åt en anläggning i norra Tyskland.  Batterilagringssystemet på 10 MW stabiliserar nätet och tillhandahåller 100 procent förnybar energi som reservkraft åt anläggningen. RES bygger för närvarande vindkraftsparken Falkenhöhe i Schwarzwald. De tre turbiner som för närvarande uppförs förväntas uppnå en årlig produktion på 3.8GWh och därmed kunna förse mer än 10 000 privata hushåll med ren el.

UK & Irland​

Etablerat
1981
Projekt
76
Portfolio
1,7 GW

Ända sedan RES grundades i Storbritannien 1981 har RES varit en pionjär inom förnybar energi och utvecklade Storbritanniens andra vindkraftpark någonsin 1992. Vår betydande portfölj av utvecklade och byggda projekt omfattar vind-, sol- och energilagring på land och till havs. RES ansvarar i dagsläget för att hålla 10% av Storbritanniens projekt för förnybar energi i drift och tillhandahåller supporttjänster - kapitalförvaltning och O&M - till en stor portfölj för ledande kunder i branschen.

USA

Etablerat
1997
Projekt
110
Portfolio
12 GW

I över 20 år har RES bidragit till att forma den förnybara energimarknaden i USA. År 2001 byggde vi det som då var världen största vindkraftspark och har därefter levererat vind- och solkraftsprojekt på över 10 GW i hela USA. RES är mycket aktiv på marknaden för energiköpsavtal och har kontrakt på över 1 GW. För inte så längesedan rankades vi globalt som världsledande inom integrering av energilagringsteknik och vårt överförings- och distributionsteam har byggt över 1 500 kilometer överföringsledningar.