X

Den version av internet explorer som du använder, stödjer inte denna sida. För att få en bättre upplevelse vänligen uppdatera <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>till en</a> nyare version.

En grønnere fremtid – konkurranse – vilkår

Regler

 1. Denne konkurransen er åpen for barn under 17 år. Det kan hende aldersbevis må fremvises.
 2. Deltakerne må få samtykke fra foresatt før de kan delta i konkurransen. Deltakernes foresatte godtar reglene og vilkårene på vegne av deltakerne.

Der barn sender inn bidrag via skolen, kan lærere skrive under på vegne av barnet eller barna, så lenge læreren har innhentet samtykke fra foresatte på forhånd.

 1. Det er gratis å delta i konkurransen.
 2. RES må motta bidragene i form av illustrasjoner eller video innen torsdag 28. oktober 2021 kl. 24.00 GMT. Eventuelle bidrag som er for sene, ufullstendige eller upassende, kan bli erklært ugyldige av RES etter eget skjønn.
 3. RES har ikke noe ansvar for skader på eller tap av bidrag.
  6. Juryen, som består av en uavhengig pedagogisk ekspert og markedsføringssjefen i RES, bedømmer bidragene og velger tre vinnere fra hver alderskategori (altså under 7, under 12 og under 17). Under 7 betyr barn som er 6 år eller yngre, under 12 betyr 7–11 år og under 17 betyr 12–16 år. Bidragene blir bedømt i henhold til kriterier som kreativitet, nyskapende ideer og evnen til å formidle ideene visuelt eller verbalt. Dommernes avgjørelse er endelig.
 4. Hver vinner får én (1) «Fire HD 10 Tablet» i premie. Premiene blir tilsendt vinnerne innen 28 dager etter at de har svart på varselet fra RES om at de vant. Vinnerskolen får sett med bøker om energi innen 28 dager.
 5. Alle premievinnerne blir varslet via e-post eller telefon (med opplysningene som ble oppgitt da bidraget ble sendt inn) innen 21 dager etter at avgjørelsen er tatt, og de må oppgi en postadresse for å motta premien. Hvis en premievinner ikke svarer RES innen 21 dager etter varselet fra RES, mister hen retten til å motta premien, og en ny premievinner blir valgt fra de andre deltakerne. Premien kan ikke byttes inn, overføres eller erstattes med kontanter. RES forbeholder seg retten til å erstatte premien med en alternativ premie av samme eller høyere verdi om nødvendig. Vinnerens navn blir publisert i løpet av november 2021, som er måneden da RES skal feire sitt 40-årsjubileum.

Vinnerens illustrasjoner og/eller video kommer også til å bli lagt ut på flere forskjellige nettplattformer tilhørende RES.

RES forbeholder seg retten til å nekte deltakelse eller tildeling av premie for alle som bryter reglene eller vilkårene for konkurransen.

Bidragene blir bedømt i henhold til kriterier som kreativitet, nyskapende ideer og evnen til å formidle ideene visuelt eller verbalt.

Vilkår

 1. Ved å sende inn et bidrag godtar du at du er juridisk underlagt reglene og disse vilkårene.
 2. Alle bidrag må være eget, originalt arbeid, og de må ikke utgjøre brudd på tredjeparters rettigheter. Dette omfatter opphavsrett og alle personlige eller bedriftsrettigheter tilknyttet varemerker, forretningshemmeligheter, personvern og publisitet.
 3. Deltakerne beholder opphavsretten til bidragene sine. Ved å sende inn bidrag til RES (dette kan omfatte tekst, bilder, grafikk, video eller lyd), godtar du at du gir RES en vedvarende, honorarfri, ikke-eksklusiv rett som kan underlisensieres og er verdensdekkende, til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, skape bearbeidelser av, distribuere, fremføre, vise og sette i verk alle publisitetsrettigheter tilknyttet bidraget ditt og/eller innlemme bidraget ditt i andre verk, i alle medier som er kjent nå eller utvikles senere, i hele perioden eventuelle rettigheter finnes for bidraget ditt, og i henhold til personvernsbegrensningene som er oppgitt i personvernreglene til RES.
 4. Ved å sende inn et bidrag godtar du at du frasier deg eventuelle ideelle rettigheter som ligger i bidraget ditt,. Bidrag du sender inn, er ikke konfidensielle.
 5. Ved å sende inn et bidrag godtar du at RES kan bruke illustrasjonene eller videoen du har sendt inn, til et hvilket som helst formål og på en hvilken som helst måte etter eget valg. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, markedsføring, publisitet, reklame og presentasjoner.
 6. RES (including its affiliates or agents ) shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage or for any costs, claims or demands of any nature whatsoever arising directly or indirectly out of the use of your entry or any part thereof. 6. RES (og dets underselskaper eller agenter) har ikke ansvar for eventuelle direkte, indirekte eller derav følgende tap eller skader, eller for eventuelle kostnader eller krav av noe slag som oppstår som indirekte eller direkte følge av bruk av bidraget ditt eller noen del av det.
 7. Så langt det er tillatt ved lov skal RES (og dets underselskaper eller agenter) ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for kompensasjon av vinneren, eller ha noe erstatningsansvar for tap, skader, personskader eller dødsfall som følge av å godta premien, med unntak av der det er forårsaket av uaktsomhet fra RES, dets underselskaper, agenter eller ansatte. Dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.
 8. You agree to indemnify RES (and its affiliates) against any claim from any third party for any breach of the Rules or these Terms and Conditions. 8. Du lover å holde RES (og dets underselskaper) skadesløse mot alle krav fra tredjeparter for brudd på reglene eller disse vilkårene.
 9. RES reserves the right to update the Rules and these Terms and Conditions from time to time and any updated version will be effective as soon as it is published. 9. RES forbeholder seg retten til å oppdatere reglene og disse vilkårene fra tid til annen, og oppdaterte versjoner trer i kraft fra øyeblikket da de publiseres.
 10. RES tar ditt personvern på alvor, og vi bruker bare personopplysningene dine i henhold til vilkårene i disse reglene og i personvernreglene til RES. Ved å sende inn et bidrag bekrefter du at du har lest og godtar vilkårene i personvernreglene våre.

Alle personopplysninger som sendes inn, lagres på en sikker måte og i henhold til den britiske datavernloven fra 2018 (Data Protection Act 2018). Personopplysninger som oppgis, kan bli videreformidlet til tredjepartsleverandører, men bare der det er nødvendig for fullbyrding/levering/organisering av premien. Data tilknyttet deltakerne blir lagret av oss i en rimelig periode etter at konkurransen er over, for å hjelpe oss med å drive konkurransene våre på en konsekvent måte og håndtere eventuelle spørsmål angående konkurransen.

Det kan hende vinneren må delta i publisitetsaktiviteter tilknyttet konkurransen. Dette kan omfatte publisering av vinnerens navn og bilde/video på nettstedet vårt og sosiale medier eksternt, og på intranettet vårt internt. Du godtar at dine personlige data kan brukes til dette formålet.

Foresatte har retten til å trekke tilbake samtykke når som helst. Hvis du vil oppheve samtykket du har gitt, eller hvis du har spørsmål eller bekymringer angående bruk av dine personlige data eller barnets personlige data, kan du kontakte designuk@res-group.com.

For å fjerne enhver tvil: Ved å sende inn bidraget bekrefter du at alle personene som er med i bidraget, har gitt uttrykkelig samtykke i at bilder, video, stemme eller andre detaljer om dem i bidraget kan brukes, og der det er snakk om sårbare voksne eller personer under 18 år, bekrefter du at du har innhentet uttrykkelig samtykke fra personenes foresatte. Vær oppmerksom på at samtykke kan oppheves når som helst, så hvis én av personene i bidraget opphever samtykket, blir den praktiske konsekvensen av det at bidraget må trekkes tilbake.

 1. Denne konkurransen er underlagt engelsk lovgivning, og domstolene i England har eksklusiv jurisdiksjon.

Renewable Energy Systems Limited, registrert i England og Wales med selskapsnummer 1589961 Registrert kontoradresse: Beaufort Court, Egg Farm Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8LR, UK