X

NORDEN

RES är moderbolag till Nordisk Vindkraft – ett av Nordens ledande vindkraftsbolag med aktiviteter i Sverige och Norge.

Om Oss

Nordisk Vindkraft grundades 2002 och tack vare affärsmässig och operativ frihet, med teknisk spetskompetens och ekonomisk stabilitet från vårt familjeägda moderbolag RES har vi lyckats nå positionen som ett av Nordens ledande vindkraftsbolag.

Nordisk Vindkraft har utvecklat och byggt vindkraftsparker med en installerad effekt på över  400 MW. Vi har verksamhet i Sverige och Norge. Huvudkontor respektive lokalkontor ligger i Gothenburg, Östersund och Oslo.

Klicka här för att läsa mer om NV

210,000

homes powered

Vad vi gör

Nordisk Vindkraft utvecklar, finansierar, bygger och förvaltar vindparker på den nordiska marknaden för sina kunders och för egen räkning.

Drivkraften bakom vår verksamhet är övertygelsen om att förnyelsebar energi kan, och måste, utgöra en avsevärt större del av framtidens energiproduktion än omvärldens förväntningar.

Inom koncernen har vi ingenjörsmässig och kommersiell spetskompetens med förmåga att utveckla, bygga, samt sköta drift och underhåll för storskalig vindkraft. Bland våra partners återfinns bland annat internationella storbolag, investmentbolag och banker.

400 MW

I drift

1500 MW

Under utveckling

Markägare och andra intressenter

Nordisk Vindkraft har vindparkens hela livscykel för ögonen när vi projekterar. Hur kan inverkan på skog och mark minimeras under byggfasen och hur återställs marken den dag verken ska monteras ner? Hur kan lokal samhällsnytta bäst skapas, vad är kommunens styrka och vilka lokala företag kan bidra? Dessa frågor är avgörande för vår gemensamma utveckling på orten.

Klicka på bilden ovan för en praktisk handbok, framtagen tillsammans med Energimyndigheten

Branchledande

På uppdrag av Energimyndigheten har Nordisk Vindkraft bedrivit forskning för att utifrån resultaten verka för en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av svensk vindkraft. Detta i linje med myndighetens uppdrag att ombesörja statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Havsnäsprojektet har inbegripit en bred forskningsansats inkluderande vindmätning på hög höjd, iskaststudier och byggnation av fundament i kallt klimat, lokala socioekonomiska effekter av vindkraft, arbetsmiljöfrågor vid vindkraftsutveckling, byggnation och drift, elnätsanslutning av vindkraft direkt på det svenska stamnätet, projektfinansiering av en storskalig svensk vindkraftpark m.m.

Klicka här för att komma till rapporterna

Drift och Underhåll

NV har tillsammans med RES utvecklat, byggt och skött drift och underhåll av storskaliga parker för förnyelsebar energiutvinning globalt. Både åt oss själva men även för externa kunder.

Med hjälp av egen teknisk och kommersiell expertis kombinerat med ett nätverk av långsiktiga partners gör vi det möjligt att erbjuda ett brett spektrum av drifts- och underhållstjänster anpassade till era behov – vi kallar det för MaxKraft®.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder (på engelska) och kontakta oss gärna för ett samtal om utvecklingsmöjligheter för din vindpark.

Nyheter

Nordisk Vindkraft och Mirova har nått en affärsuppgörelse om köp, byggnation och drift
av vindkraftparken Våsberget i Gävleborgs län.

Den planerade vindkraftparken Våsberget ligger 8 km sydväst om Ramsjö i Ljusdals kommun och
kommer att bestå av 8 styc…

Swedish wind power company Nordisk Vindkraft and Stadtwerke München of Munich, Germany, inaugurate 48 wind turbines at the Sidensjö Wind Farm.

Sidensjö Wind Farm is one of Sweden’s largest wind farms with 48 turbines and a total installed effect of 14…

Pooling their resources, the joint venture will build on Tornator’s strong local expertise and networks and Nordisk Vindkraft’s technical, engineering and commercial expertise. The initial portfolio comprises six projects with a potential of around 2…

Karriär

Nyfiken på att arbeta för oss?

Ta reda på mer

Ledande positioner

Matilda Afzelius  CEO

Kristina Lindström Spjuth CFO

Tomas Lindblad  Head of Construction and Generation

Magnus Mattsson  Commercial Manager

 

För information om våra kontor,

klicka här

Hör av dig

Genom att skicka denna information till RES godkänner du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla den tjänst du kontaktat oss för. RES kommer inte att dela eller skicka vidare dina uppgifter till tredje part för andra anledningar än för de tjänster du kontaktade oss för. Du kan läsa mer i vår personuppgifts policy, här.