X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

IdentiFlight

Görsel algılama teknolojimiz, yaban kuş hayatını tespit eder ve korur

Havada algılama

2012'den bu yana, Kel Kartal ve Kaya kartallarının, hareket halindeki rüzgar türbini kanatlarıyla çarpışmasını engellemek amacıyla mekanik görüntüleme uzmanı olan Boulder Imaging firması ile birlikte innovasyonlar gerçekleştiriyoruz.

2015 yılında, öncelikle uçan yaban hayvanlarını tespit edip sınıflayan ve sonra çarpışmaları önlemek amacıyla türbin hızlarının azaltılması için sinyal veren veya önleyicileri tetikleyen, tam otomatik bir sistem geliştirmek amacıyla IdentiFlight, LLC adlı yan şirketi kurduk. IdentiFlight sistemi, şu anda, ABD'deki bir rüzgar çiftliğinde bir pilot programda test edilmektedir.

Doğayı koruyoruz

Yaban hayatı ile rüzgar enerjisi projelerinin bir arada yaşamalarına olan ihtiyacı daima anladık. IdentiFlight konsepti, bu sürdürülebilir ilişkiye izin veren projeleri geliştirip inşa etme konusundaki kendi ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sistem, faaliyet gösteren rüzgar çiftliklerinde kullanılmak ve gelecekte inşa edilecek sahalara potansiyel kartal riskini daha etkin bir şekilde ölçmek üzere tasarlandı. Sistemi daha fazla test etmek, geliştirmek ve geçerliliğini denetlemek amacıyla rüzgar ve yaban hayat sivil toplum kuruluşları, federal ve devlet yaban hayat kurumları ve rüzgar türbini operatörleri ile yakından çalışmayı planlıyoruz.

IdentiFlight Ürün Özellikleri (İngilizce)

Her kamera birden fazla rüzgȃr gülünü kapsar

Havadaki kartallar

Bir kartalın ortalama yatay uçuş hızı, saniyede 14 ila 19 saniye arasında değişir. Durması 30 saniye alan bir döner türbin için türbin, bir kartal 400-600 metre mesafeye yaklaşmadan önce onun varlığı konusunda uyarılmalıdır. IdentiFlight, hareket eden objeleri 1000 metre yükseklikte tespit eder ve yırtıcı kuşun özellikleri, yakınlığı ve süratine dair doğru ve gerçek zamanlı bir sınıflandırma yapar ki bunlar, IdentiFlight sisteminin, türbin hızlarında türlere özel azaltma tetikleme ve çarpışmaları engelleme konusundaki yeteneği bakımından kritik öneme sahiptir.

Algoritmalarımız, kartalları algılamak için boyut, şekil, renk ve uçuş özelliklerini kullanır

Ürün Lansmanı

Dört IdentiFlight sisteminden oluşan bir ağ Wyoming'de bir rüzgar çiftliğinde çalışıyor. Bu ağ, 2016 yılının ilk yarısında ürün geliştirme ve test etme aşamalarını tamamlayacak. IdentiFlight'ın, yakındaki rüzgar türbinlerinin hızının azaltılması amacıyla kartalların zamanında tespit edip sınıflandırma yeteneğini test etmek için Amerikan Rüzgar Yaban Hayatı Enstitüsü aracılığıyla bağımsız bir müteahhit tutuldu. 2016 yazında nihai bir rapor hazır olacak.

IdentifFlight'ı, ürün testi aşamasının tamamlanmasını takiben kartalları korumak amacıyla Gelişmiş Koruma Uygulamaları kapsamında kullanılmak üzere dağıtma beklentisiyle şu anda, IdentiFlight ağlarının olası düzenlerini belirlemek için rüzgar çiftlikleri geliştiricileri, sahipleri ve işleticileri ile müzakere ediyoruz.

IdentiFlight'ı, kartalların olası rüzgar enerjisi sahalarını kullanımı (bu alanlarda uçma ve yuvalama) hakkında bilgi toplamak için 2016 yılının Güzünde lanse edeceğiz. Bir sahada kartal ölüm risk tahmini, yapılan gözlemlerin miktarına duyarlıdır ancak IdentiFlight'ın uzun süreler boyunca istasyonda kalabilme yeteneği sayesinde birçok durumda bu risk önemli bir oranda azalabilir.

Türbinlerin hızının azaltılması için sinyal vermek üzere uçuş yörüngesinin değerlendirmesi

İletişim